Öresund Match

För att utveckla ett närmare samarbete mellan näringsliv och forskning

Öresund Match riktar sig till små- och medelstora företag, och syftar till att ge de deltagande företagen ökade kunskaper i innovationsarbete. Projektet arbetar praktiskt och proaktivt med att identifiera och tillgodose företagens behov för kunskapsstöd i innovation. Fokuset ligger även på att utveckla ett tätare samarbete mellan kunskapsinstitutioner och klusterinitiativ i regionen, till exempel forskningsinstitutet RISE och Lunds universitet. Öresund Match pågår till och med 30/9-2022.

Projektledare: Camilla Dahlin,

Finansiärer: Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerrak, Europeiska regionala utvecklingsfonden

PRIS

För att stärka en jämställd PRAO i Skåne

PRIS – Prao i Skåne – är ett projekt som jobbar för att skapa ett likvärdigt prao-arbete över kommungränserna i Skåne. Projektet riktar sig till skånska arbetsgivare och personer inom kommuner som jobbar med prao och med samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet med projektet är att skapa möjligheter för unga att upptäcka arbetslivet. PRIS pågår till och med 31/1-2022

Läs mer här: www.praoiskane.se

Projektledare: Annhild Månsson,

Finansiärer: Region Skåne

Right

För att kompetenssäkra framtiden

Right syftar till att stärka konkurrenskraften för den regionala ekonomin och öka möjligheterna till stödinsatser som stimulerar innovation och minskar kunskapsgapen. Projektet kommer att undersöka, testa och erbjuda lösningar för hur man utvecklar dynamiska utbildningsinsatser och affärsstöd, anpassade till framtida utmaningar. Deltagande företag får bland annat möjlighet att ta del av nätverk och delta i pilotutbildningar. Right pågår till och med 30/6-2022.

Läs mer här: https://northsearegion.eu/right/

Projektledare: Joakim Enquist,

Finansiärer: Region Skåne och Tillväxtverket

CoSkill

För att utveckla medarbetarna och kompetenssäkra företaget

CoSkill är ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som har påbörjat en digitaliseringsprocess och som samtidigt har blivit påverkade av Covid-19. Följderna av Covid-19 kräver att företag ställer om på ett effektivt sätt. Projektarbetet kommer därför att verka för att kompetensutveckla de anställda enligt individuella behov och därmed öka deras möjligheter att bidra till företagets utveckling och att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingen sker inom fyra områden: Industri 4.0, Innovationsledning, Digital spets och Digital närvaro. CoSkill pågår till och med 31/12-2022.

Projektledare: Richard Greyling,

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF), Region Skåne och Region Blekinge.

Arbetsmarknadskunskap

För att inspirera framtidens arbetskraft

Detta är ett projekt som arbetar långsiktigt med kompetenssäkring i Skåne. Arbetsmarknadskunskap fungerar som arbetsgivarnas röst in i klassrummen, där våra kommunikatörer håller inspirationslektioner för elever mellan 10 och 19 år. Arbetsmarknadskunskap har inget slutdatum.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Projektledare: Charlotte Olsson, . Elin Diener, . Max Grym,

Finansiärer: Tillväxtverket, Region Skåne, Arbetsförmedlingen