SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens 

Den gröna omställningen kräver en ny och resurseffektiv produktion, utveckling av klimatsmarta material och gröna och lönsamma affärsmodeller.

I projektet SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens – leder IUC Syd och Techtank, tillsammans med IF Metall och Teknikföretagen, arbetet med grön och hållbar produktion och sysselsättning i Blekinge och Skåne. Målet är att skapa en grön tråd mellan affär, strategi & rätt kompetenser för grön omställning.

Vill du och ditt företag delta? Läs mer om SPIK här

Foto på glad medarbetare i industrin

Arbetsmarknadskunskap

För att inspirera framtidens arbetskraft

Det är ingen nyhet att kompetens är en nyckelfaktor för en hållbar skånsk industri. Samtidigt står utbildningsplatser tomma.  Med en bättre matchning kan fler unga komma ut i arbete och arbetsgivarna hitta rätt kompetens.

Och det är här Arbetsmarknadskunskap kommer in. Våra kommunikatörer i Arbetsmarknadskunskap arbetar för att fler ungdomar ska göra studie-och yrkesval som matchar ert kompetensbehov. Det gör de bland annat genom inspirationslektioner för elever i åk 5 upp till och med sista året på gymnasiet. Utöver lektioner i Arbetsmarknadskunskap erbjuds branschföreläsningar som syftar till att visa på bredden och möjligheterna inom en rad bristbranscher. I dagsläget finns föreläsningar för elever i åk 8 och åk 9 med fokus på Industri och Teknik, Vård och Omsorg och Livsmedelsproduktion.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Teknikcollege

För att öka företagens engagemang och inspirera elever att söka tekniskt inriktade utbildningar.

IUC Syd och Teknikcollege har ett givande utbyte av kunskap och idéer kring industriföretagens kompetensförsörjning och ungdomars studie- och yrkesval. Det handlar om hur vi kan öka företagens engagemang och inspirera elever att söka tekniskt inriktade utbildningar.

Vår samverkan med Teknikcollege ger dig som företagare möjlighet att träffa framtida arbetskraft på ett tidigt stadium, och påverka innehållet i utbildningar som är viktiga för er verksamhet. Du får ingångar till ett vidgat nätverk av företag och utbildningsanordnare i vår region.

Läs mer om IUC Syd och Teknikcollege här

Projektledare: Kristin Sjöholm, 

Finansiärer: Region Skåne

STEM-UP

Projektet STEM-UP är en storsatsning på hållbar kompetensförsörjning från Region Skåne i samarbete med skånska aktörer och kommuner.

Fokus i projektet är att öka tillgången på kompetens inom STEM (science, technology, engineering, mathematics) och skapa en regional stödstruktur för att möta det ökande behovet inom teknikintensiva sektorer.

Läs mer om STEM-UP

SKYLA

Kompetensekosystem inom Smart specialisering för grön och digital omställning.

Projektets övergripande mål är att förbättra genomförandet av regional utvecklingspolitik inom området Smarter Europe, i synnerhet att förbättra de valda policyinstrumenten.

Läs mer om SKYLA