Teknikcollege

För att öka företagens engagemang och inspirera elever att söka tekniskt inriktade utbildningar.

IUC Syd och Teknikcollege har ett givande utbyte av kunskap och idéer kring industriföretagens kompetensförsörjning och ungdomars studie- och yrkesval. Det handlar om hur vi kan öka företagens engagemang och inspirera elever att söka tekniskt inriktade utbildningar.

Vår samverkan med Teknikcollege ger dig som företagare möjlighet att träffa framtida arbetskraft på ett tidigt stadium, och påverka innehållet i utbildningar som är viktiga för er verksamhet. Du får ingångar till ett vidgat nätverk av företag och utbildningsanordnare i vår region.

Läs mer om IUC Syd och Teknikcollege här

Projektledare: Kristin Sjöholm, 

Finansiärer: Region Skåne

Arbetsmarknadskunskap

För att inspirera framtidens arbetskraft

Det är ingen nyhet att kompetens är en nyckelfaktor för en hållbar skånsk industri. Samtidigt står utbildningsplatser tomma.  Med en bättre matchning kan fler unga komma ut i arbete och arbetsgivarna hitta rätt kompetens.

Och det är här Arbetsmarknadskunskap kommer in. Våra kommunikatörer i Arbetsmarknadskunskap arbetar för att fler ungdomar ska göra studie-och yrkesval som matchar ert kompetensbehov. Det gör de bland annat genom inspirationslektioner för elever i åk 5 upp till och med sista året på gymnasiet. Utöver lektioner i Arbetsmarknadskunskap erbjuds branschföreläsningar som syftar till att visa på bredden och möjligheterna inom en rad bristbranscher. I dagsläget finns föreläsningar för elever i åk 8 och åk 9 med fokus på Industri och Teknik, Vård och Omsorg och Livsmedelsproduktion.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Kompetensframgången Livsmedel

Behovskartläggning för er i livsmedelsindustrin

Projektet Kompetensframgången livsmedel erbjuder små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Skåne en behovskartläggning för att synliggöra framtida kompetensbehov.

Läs mer om Kompetensframgången Livsmedel

SKYLA

Kompetensekosystem inom Smart specialisering för grön och digital omställning

Projektets övergripande mål är att förbättra genomförandet av regional utvecklingspolitik inom området Smarter Europe, i synnerhet att förbättra de valda policyinstrumenten.

Läs mer om SKYLA