Produktionslyftet

För en stärkt förändringsförmåga

Produktionslyftet erbjuder företag stöd för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Produktionslyftet initierades av Teknikföretagen och IF Metall och har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter. Här tillämpar vi principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. En förutsättning för framgång är företagets egen vilja till omprövning och ett engagerat arbete i respektive företag.

Läs om företaget Hapab, Herman Andersson PLÅT AB, som har deltagit i Produktionslyftets 18-månadersprogram och ser ökad trivsel och förbättrat ekonomiskt resultat som några av de positiva effekterna. 

Bengt Gebert, IUC Syd, är regionledare för Produktionslyftet i Skåne-Blekinge. Det är en samordnande roll för spridning av information, för arrangemang av seminarier och andra aktiviteter. Har du frågor om Produktionslyftet är du välkommen att kontakta Bengt.

Läs mer här: www.produktionslyftet.se

Projektledare: Bengt Gebert,

Finansiärer: Tillväxtverket, Vinnova och deltagande företag