Arbetsmarknadskunskap i praktiken – Allt du behöver veta om hur det fungerar!

Oavsett om din kommun har ett avtal eller inte med Arbetsmarknadskunskap, så finns det möjlighet att ta del av AMK. Vi vet emellertid att långsiktiga lösningar med återkommande insatser från vår sida lönar sig.

Vi förespråkar även att samtliga skolor i kommunen får ta del av AMK för likvärdighetens skull. Därför strävar vi efter att ingå avtal med kommunen. Det fungerar naturligtvis även att göra punktinsatser på en enskild skola.

I praktiken

 • Lektionen varar 45-60 min. Avsätt 60 min på schemat
 • Vi för dialog med eleverna, vi pratar med dem!
 • Stor delaktighet: Eleverna lockas att själva reflektera för ökad förståelse
 • Vi för arbetsgivarnas talan
 • Vi lyfter det som spelar roll för ett inträde på arbetsmarknaden:
  • Vilken utbildning jag går?
  • Hur jag beter mig?
  • Vad jag har gjort innan?
  • Om jag tar reda på var jobben finns?

FAQ

 • Gör Arbetsmarknadskunskap samma jobb som SYV?

→Nej, Arbetsmarknadskunskap fungerar som ett bra komplement till skolornas studie- och yrkesvägledning. Vi kommer utifrån och tillför ett arbetsgivarperspektiv till vägledningen. Individuella samtal och information om specifika utbildningar har SYV hand om.

 • Är det inte samhällskunskapslärarens uppgift att boka in er?

→Arbetsmarknadskunskap fungerar i alla ämnen. Det är faktiskt en av våra poänger, att eleverna kommer att ha nytta av alla ämnen de läser i skolan senare i sitt yrkesliv. Att förbereda eleverna inför arbetslivet är inte en persons uppgift utan hela skolans ansvar.

 • Yrkeselever på gymnasiet har ju redan gjort sitt val, vad har de för nytta av Arbetsmarknadskunskap?

→Våra lektioner och föreläsningar är alltid målgruppsanpassade. När vi besöker yrkesprogram pratar vi om vad som blir viktigt i tävlingen om jobben, såsom attityd, referenser och att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi fokuserar också på motivation och val som öppnar upp för fler möjligheter i framtiden.

 • På vilket sätt garanterar ni kvaliteten?

→Arbetsmarknadskunskap är ett nationellt koncept som drivs lokalt av seriösa organisationer. Våra insatser är väl beprövade och tar upp det man enligt forskning vet att unga behöver för att inte hamna i utanförskap, såsom att motivera till utbildning för att förebygga risken att inte komma in på arbetsmarknaden. Förutom att konceptet utvärderats externt vid ett flertal tillfällen, genomförs löpande utvärderingar med skolpersonal och elever efter genomförda lektioner.

 • Hur håller ni er uppdaterade om arbetsmarknaden?

→Vi för ständigt samtal med arbetsgivare och branschorganisationer för att inhämta uppdaterad information om anställningsbehov och vad som är på gång inom olika branscher. Det är även från arbetsgivarna vi hämtar verkliga berättelser att ta med oss in i klassrummen.

 • Kan jag som arbetsgivare hjälpa till på något sätt?

→Ja, på flera sätt! Du kan köpa separata föreläsningar och ge bort till en kommun eller klass. Du kan bli medlem i IUC Syd och indirekt stötta oss.
Du kan följa med ut och träffa ungdomarna och lyssna på vad vi förmedlar till dem och ge oss feedback.

 

 

Med finansiering av: