Kompetenssäkra ditt företag

I en värld med snabba omställningar och ökad globalisering blir konkurrensen om framtidens arbetstagare allt tuffare och medarbetarnas kompetens blir allt viktigare. För att industrin över tid ska vara konkurrenskraftig måste vi tillsammans arbeta med kompetensfrågan.

 

Diploma Onlineutbildningar

Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 500 diplomerade kurser på sin webbportal. Nu erbjuder vi våra medlemsföretag möjligheten att teckna prisvärda licenser. Vi tror på långsiktigt lärande, på digitalisering och på vikten av att kunna vara flexibel i planeringen av sin tid för utbildning och utveckling.

Teknikworkshoppar, industrifikor & webbinarier

Vi vet att omvärlden är under förändring och att teknikutvecklingen går allt snabbare. Därför erbjuder vi ditt företag ett stort och varierat lärande och inspiration. Vi håller dig uppdaterade i alla industrinära frågeställningar i frågor kopplade till hållbarhet, digitalisering, smart industri, AI, lean, automation, robotik, produktion, kompetensförsörjning och kompetensutveckling och energieffektivisering.

Ta en titt i vårt kalendarium där du hittar alla våra Teknikworkshoppar, industrifikor och webbinarier

De krav som företagen ställer på sina medarbetare, det vill säga att nya medarbetare måste kunna anpassa sig, lära sig nya saker och trivas i nya miljöer - det gäller nu också själva företagen. Om företagen vill ha den typen av medarbetare måste de själva visa att de lever som de lär. Här finns ingen genväg.
Annhild Månsson, IUC Syd

Kontaktuppgifter

IUC Kompetens

0707-73 56 55

Annhild Månsson

IUC Kompetens

Min styrka på jobbet är att se det stora perspektivet på saker och ting. Jag har lätt för att knyta ihop och se sammanhang och är nyfiken på hur allt hänger ihop och fungerar.

Något inte alla vet om mig är att jag har sjungit en hel del opera, men nu är det mest bakverk och trädgårdsarrangemang som gäller!

Kontaktuppgifter

  • 0707-73 56 55