Utvecklingspengar och checkar som får ditt företag att växa

Ofta, men inte alltid, finns det utvecklingspengar från flertalet aktörer som ditt företag kan söka. IUC Syd kan hjälpa dig och ditt företag med råd om hur ni går tillväga. Här nedan kan du se vilka checkar som ditt företag kan söka just nu.

Tre checkar att söka hos Region Skåne

Ska ni förverkliga nya planer inom digitalisering, hållbarhet eller internationalisering? Ta chansen att söka affärsutvecklingscheckar hos Region Skåne som kan bidra till att förverkliga era planer. Checkarna ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för er att nyanställa.

  • Digitalisering: Skapa nya värden i företaget genom användande av digital teknik. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system.
  • Hållbarhet: Hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.
  • Internationalisering: Funderar du på att göra affärer utomlands? Då kan du som är skånsk företagare söka finansiellt stöd. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda en satsning på en marknad utanför Sverige.

Läs mer om checkarna på Region Skånes webbplats

Automation & produktionskompetens – två checkar att söka hos Tillväxtverket

Fram till den 30 september 2024 kan ditt företag söka två checkar hos Tillväxtverket. Den ena är automationscheck och den andra är check för ökad produktionskompetens.

  • Automationschecken ger er möjlighet att genomföra en noggrann analys av din nuvarande produktionsprocess för att identifiera förbättringsområden och effektivisera arbetet. Leverantörerna och integratörerna är många, likaså möjligheterna att anpassa utifrån era behov och produktionsmiljöer. Med checken kan du ta hjälp att öka din beställarkompetens så att du snabbare hittar rätt.
  • Check för stärkt produktionskompetens i ditt företag. Denna check syftar till att stärka din konkurrenskraft genom att hjälpa dig att förbättra din personalutbildning, effektivisera din produktion och stärka din position på marknaden. Checken kan användas för konsultstöd för kompetensutveckling som görs på plats i det egna företaget. Men också till att möjliggöra kompetensutveckling på högskolenivå. Godkända utbildningar är exempelvis Lean produktion eller Lean ledarskap 7,5 hp på högskolenivå.

Ansök och läs mer om detaljerna och villkoren för checkarna på Tillväxtverkets webbplats

Har du några frågor eller vill ha råd om hur du kan söka checkarna för ditt företag? Kontaka Linda här nedan.

Kontaktuppgifter

Projektledare

0761-06 00 83

Linda Håkansson

Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 0761-06 00 83