Vi ägs av den skånska industrin

Sedan december 2020 äger den ideella föreningen, som är våra medlemmar, majoriteten av IUC Syd.