Vi ägs av den skånska industrin

Sedan December 2020 äger den ideella föreningen som är våra medlemmar majoriteten