S2i2 – Skånsk samverkan för innovativ informationshantering

För en ökad användning av öppna data i Skåne

Robotlyftet

För en ökad automation

DigIT Hub

För en hållbar digitalisering

Baltic Inventor

För industriell digitalisering av företag inom Östersjöregionen