DigIT Hub

DigITHub hjälper organisationer att hänga med i den digitala omställningen och möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

DigITHub erbjuder företag och organisationer:
  • Verktyg och tjänster.
  • Utbildning.
  • Tillgång till testmiljöer.
  • Finansiering och stöd.

Läs mer om DigIT Hub

Ta del av stöd motsvarande 200 000 SEK i Produktionsboosten

Hållbar Produktion

I det treåriga projektet Hållbar Produktion samverkar IUC Syd och Lunds Universitet för att höja kompetensen inom produktionen, introducera innovativa arbetsmetoder och förändrade arbetssätt för att maximera resursutnyttjandet inom industrin.

Läs mer om Hållbar Produktion