DigIT Hub

DigITHub hjälper organisationer att hänga med i den digitala omställningen och möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

DigITHub erbjuder företag och organisationer:
  • Verktyg och tjänster.
  • Utbildning.
  • Tillgång till testmiljöer.
  • Finansiering och stöd.

Läs mer om DigIT Hub

DigIT Hub AI

Att ställa om produktionen till en intelligent industri, med nya tekniker som AI, maskininlärning och bildanalys kan öppna helt nya dörrar för effektivitet, lönsamhet och affärer. Men hur gör man?

DigITHubAI hjälper företag att komma igång med sin AI-resa.

Läs mer om DigIT Hub AI

Baltic Inventor

För industriell digitalisering av företag inom Östersjöregionen

Baltic Inventor riktar sig mot små och medelstora tillverkande företag inom Östersjöregionen med ambition att digitalisera sina industriella processer inom området för smart automation/robotik och dataanvändning. Projektet ska tillsammans med partners från akademin och privat sektor identifiera områden och utmaningar som dessa företag står inför och definiera lösningsförslag och stödinsatser som skapar ökad industriell digitalisering.

Projektledare: Samir Halimanovic, 

Finansiärer: Svenska Institutet

Robotlyftet

För en ökad automation

Robotlyftet är ett nationellt projekt som riktar sig till små- och medelstora företag inom tillverkning. Företagen som deltar erbjuds ett omfattande stöd för att göra rätt satsningar inom automation och robotisering. Analys, utbildning i beställarkompetens och kunskapsmöten är några av delarna i denna satsning. Fram till juni 2021 kan små och medelstora industriföretag ansöka om en automationscheck. Robotlyftet pågår till och med 30/06 – 2021.

Projektledare: Linda Håkansson, 

Finansiärer: Europeiska socialfonden, Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA

S2i2 – Skånsk samverkan för innovativ informationshantering

För en ökad användning av öppna data i Skåne

S2i2 fokuserar på utveckling av en samverkansmodell inom två aktuella delprojektområden;

  • SDK (Säker digital kommunikation), för införande av den nationella tjänsten säker digital kommunikation hos skånska kommuner och Region Skåne,
  • Öppna data, där IUC Syd medverkar för etablering av en regional samverkan kring öppna data.