Robotlyftet

För en ökad automation

Robotlyftet är ett nationellt projekt som riktar sig till små- och medelstora företag inom tillverkning. Företagen som deltar erbjuds ett omfattande stöd för att göra rätt satsningar inom automation och robotisering. Analys, utbildning i beställarkompetens och kunskapsmöten är några av delarna i denna satsning. Fram till juni 2021 kan små och medelstora industriföretag ansöka om en automationscheck. Robotlyftet pågår till och med 30/06 – 2021.

Projektledare: Linda Håkansson,

Finansiärer: Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA

DigIt Hub

För en hållbar digitalisering

DigIT Hub är ett initiativ som hjälper företag och offentlig sektor i södra Sverige att digitalisera. Initiativet har finansiellt stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Skåne. Fokuset ligger på den smarta hållbara staden och tillverkningsindustrin. Hubben verkar för att inspirera och lyfta företagen genom följande insatsområden: Verktyg & Tjänster, Utbildning & Kompetens och Stödnätverk. DigIT Hub pågår till och med 30/4-2023.

Projektledare: Marcus Engqvist,

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Baltic Inventor

För industriell digitalisering av företag inom Östersjöregionen

Baltic Inventor riktar sig mot små och medelstora tillverkande företag inom Östersjöregionen med ambition att digitalisera sina industriella processer inom området för smart automation/robotik och dataanvändning. Projektet ska tillsammans med partners från akademin och privat sektor identifiera områden och utmaningar som dessa företag står inför och definiera lösningsförslag och stödinsatser som skapar ökad industriell digitalisering.

Projektledare: Samir Halimanovic,

Finansiärer: Svenska Institutet