Avslutatde projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Syds arbete.

ScanDelivery

Projektet gav kunskaper kring hur vi kan öka mängden transporter med elektriska skåpbilar och lastbilar i ÖKS-regionen. Projektet vände sig både till företag som är intresserade av att bli pilotanvändare av eldrivna lastfordon, men även till företag som är intresserade av att delta i seminarier.

CAR

IUC Syd med tio partners från Polen, Tyskland, Danmark och Sverige drev projektet Creating Automotive Renewal (CAR) med fokus på omställningen till eldrivna fordon och dess infrastruktur. CAR bjöd in aktörer som vill delta i diskussioner kring framtida transportsystem och genom olika seminarium och pilotprojekt spred projektet erfarenheter och information om e-mobilitet.

Cirkulära Skåne

Projektet erbjöd affärsutveckling med cirkulär ekonomi med fokus på utveckling av produkter och tjänster med cirkulära egenskaper. Projektet hade sex deltagande kommuner som alla strävade efter att utveckla cirkulära produkter och tjänster som kan handlas upp. Kommunerna som ingick i projektet var Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

PRIS

Projektet PRIS – Prao i Skåne – var ett projekt som jobbade för att skapa ett likvärdigt prao-arbete över kommungränserna i Skåne. Projektets målgrupp var skånska arbetsgivare och personer inom kommuner som jobbar med prao och med samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet med projektet var att skapa möjligheter för unga att upptäcka arbetslivet.

RIGHT

Projektet syftade till att stärka konkurrenskraften för den regionala ekonomin och öka möjligheterna till stödinsatser som stimulerar innovation och minskar kunskapsgapen. Projektet undersökde, testade och erbjöd lösningar för hur man utvecklar dynamiska utbildningsinsatser och affärsstöd, anpassade till framtida utmaningar. Deltagande företag fick bland annat möjlighet att ta del av nätverk och delta i pilotutbildningar.