Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Syds arbete.

Kompetensframgången Livsmedel

Projektet Kompetensframgången livsmedel erbjöd små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Skåne en behovskartläggning för att synliggöra framtida kompetensbehov. IUC Syd och Livsmedelsakademin drev detta projekt tillsammans som syftade till att ge företagen en tydlig strategi över sin kompetensförsörjning.

DigIT Hub AI

Att ställa om produktionen till en intelligent industri, med nya tekniker som AI, maskininlärning och bildanalys kan öppna helt nya dörrar för effektivitet, lönsamhet och affärer. I DigITHubAI hjälpte vi företag att komma igång med sin AI-resa.

Omställningslyftet

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen?
Målet i pilotprojektet Omställningslyftet var att fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftade även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

S2i2 – Skånsk samverkan för innovativ informationshantering

I S2i2 arbetare vi för för en ökad användning av öppna data i Skåne genom införande av den nationella tjänsten säker digital kommunikation hos skånska kommuner och Region Skåne.

Hållbar Export

I projekt Hållbar Export bidrog vi till att utveckla företagens hållbarhetsarbete och göra hållbarhetsarbetet till en integrerad del av företagens affärsstrategier. Insatserna bestod av företagsspecifika stödinsatser för att höja kunskap och utvecklingsförmåga inom hållbarhet och export, webbinarier och workshoppar och ett skräddarsytt innehåll där företagets position, behov och strategi tog en stor plats.  Målsättningen var att stärka företagens  exportförmåga och möjligheter att stärka er konkurrenskraft.

CAR

IUC Syd med tio partners från Polen, Tyskland, Danmark och Sverige drev projektet Creating Automotive Renewal (CAR) med fokus på omställningen till eldrivna fordon och dess infrastruktur. CAR bjöd in aktörer som vill delta i diskussioner kring framtida transportsystem och genom olika seminarium och pilotprojekt spred projektet erfarenheter och information om e-mobilitet.

Cirkulära Skåne

Projektet erbjöd affärsutveckling med cirkulär ekonomi med fokus på utveckling av produkter och tjänster med cirkulära egenskaper. Projektet hade sex deltagande kommuner som alla strävade efter att utveckla cirkulära produkter och tjänster som kan handlas upp. Kommunerna som ingick i projektet var Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

CoSkill

Projektet riktade sig till små och medelstora företag som har påbörjat en digitaliseringsprocess och som samtidigt har blivit påverkade av Covid-19. Projektarbetet verkade för att kompetensutveckla de anställda enligt individuella behov och därmed öka deras möjligheter att bidra till företagets utveckling och att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingen bedrevs inom fyra områden: Industri 4.0, Innovationsledning, Digital spets och Digital närvaro.

PRIS

Projektet PRIS – Prao i Skåne – var ett projekt som jobbade för att skapa ett likvärdigt prao-arbete över kommungränserna i Skåne. Projektets målgrupp var skånska arbetsgivare och personer inom kommuner som jobbar med prao och med samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet med projektet var att skapa möjligheter för unga att upptäcka arbetslivet.

RIGHT

Projektet syftade till att stärka konkurrenskraften för den regionala ekonomin och öka möjligheterna till stödinsatser som stimulerar innovation och minskar kunskapsgapen. Projektet undersökde, testade och erbjöd lösningar för hur man utvecklar dynamiska utbildningsinsatser och affärsstöd, anpassade till framtida utmaningar. Deltagande företag fick bland annat möjlighet att ta del av nätverk och delta i pilotutbildningar.

ScanDelivery

Projektet gav kunskaper kring hur vi kan öka mängden transporter med elektriska skåpbilar och lastbilar i ÖKS-regionen. Projektet vände sig både till företag som är intresserade av att bli pilotanvändare av eldrivna lastfordon, men även till företag som är intresserade av att delta i seminarier.

Spira

Projektet riktade sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne.  Deltagarna i projektet erbjöds olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt, som en följd av Covid-19. Tillsammans hittade vi en väg framåt mot konkurrenskraft och slagkraftiga nya erbjudanden som skapar tillväxt och möjlighet till nya arbetstillfällen.

Baltic Inventor

För industriell digitalisering av företag inom Östersjöregionen

Baltic Inventor riktade sig mot små och medelstora tillverkande företag inom Östersjöregionen med ambition att digitalisera sina industriella processer inom området för smart automation/robotik och dataanvändning. Projektet skulle, tillsammans med partners från akademin och privat sektor, identifiera områden och utmaningar som dessa företag står inför och definiera lösningsförslag och stödinsatser som skapar ökad industriell digitalisering.

Projektledare: Samir Halimanovic, 

Finansiärer: Svenska Institutet

Robotlyftet

För en ökad automation

Robotlyftet var ett nationellt projekt som riktar sig till små- och medelstora företag inom tillverkning. Företagen som deltog erbjöds ett omfattande stöd för att göra rätt satsningar inom automation och robotisering. Analys, utbildning i beställarkompetens och kunskapsmöten är några av delarna i denna satsning. Det fanns även möjlighet att ansöka om automationscheckar.

Projektledare: Linda Håkansson, 

Finansiärer: Europeiska socialfonden, Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA

Praktiskt verktyg för hållbarhetsdriven affärsmodellsinnovation

Ett stöd och en metodik för utveckling av hållbarhetsdrivna affärsmodeller.

Syftet med projektet var att:

  • Skapa ett systematiskt tillvägagångssätt för hur SME företag kan utveckla mer hållbarhetsdrivna affärsmodeller och implementera dem i organisationen
  • Skapa ett digitalt verktyg som är tillgängligt för alla. Utgångspunkten är verktyget ’Mind the Gap’ som redan nu används för att hjälpa företag att arbeta med kompetensförsörjning på ett strategiskt och strukturerat sätt.

Öresund Match

För att utveckla ett närmare samarbete mellan näringsliv och forskning

Öresund Match riktade sig till små- och medelstora företag, och syftar till att ge de deltagande företagen ökade kunskaper i innovationsarbete. Projektet arbetade praktiskt och proaktivt med att identifiera och tillgodose företagens behov för kunskapsstöd i innovation. Fokuset låg även på att utveckla ett tätare samarbete mellan kunskapsinstitutioner och klusterinitiativ i regionen, till exempel forskningsinstitutet RISE och Lunds universitet. Öresund Match pågick till och med 30/9-2022.

Projektledare: Camilla Dahlin, 

Finansiärer: Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerrak, Europeiska regionala utvecklingsfonden