Teknikcollege

För att öka företagens engagemang och inspirera elever att söka tekniskt inriktade utbildningar.

IUC Syd och Teknikcollege har ett givande utbyte av kunskap och idéer kring industriföretagens kompetensförsörjning och ungdomars studie- och yrkesval. Det handlar om hur vi kan öka företagens engagemang och inspirera elever att söka tekniskt inriktade utbildningar.

Vår samverkan med Teknikcollege ger dig som företagare möjlighet att träffa framtida arbetskraft på ett tidigt stadium, och påverka innehållet i utbildningar som är viktiga för er verksamhet. Du får ingångar till ett vidgat nätverk av företag och utbildningsanordnare i vår region.

Läs mer om IUC Syd och Teknikcollege här

Projektledare: Kristin Sjöholm, 

Finansiärer: Region Skåne