Arbetsmarknadskunskap

Inspirerar morgondagens medarbetare

Det är ingen nyhet att kompetens är en nyckelfaktor för en hållbar skånsk industri. Samtidigt står utbildningsplatser tomma.  Med en bättre matchning kan fler unga komma ut i arbete och arbetsgivarna hitta rätt kompetens.

Och det är här Arbetsmarknadskunskap kommer in. Våra kommunikatörer i Arbetsmarknadskunskap arbetar för att fler ungdomar ska göra studie-och yrkesval som matchar ert kompetensbehov. Det gör de bland annat genom inspirationslektioner för elever i åk 5 upp till och med sista året på gymnasiet. Utöver lektioner i Arbetsmarknadskunskap erbjuds branschföreläsningar som syftar till att visa på bredden och möjligheterna inom en rad bristbranscher. I dagsläget finns föreläsningar för elever i åk 8 och åk 9 med fokus på Industri och Teknik, Vård och Omsorg och Livsmedelsproduktion.

Som medlem hos IUC Syd bidrar du och ditt företag till arbetet med en hållbar kompetensförsörjning över tid. Det är genom er som vi kan ge unga en aktuell bild av alla de möjligheter som finns inom branschen och vad arbetsgivare efterfrågar idag. Tillsammans kan vi minska glappet på framtidens arbetsmarknad. Tack!

 

 

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Kommunikatörer i Arbetsmarknadskunskap:  Charles Hallworth, charles.hallworth@iucsyd.se, Linda Florén,

Finansiär: Region Skåne