IUC Projekt – insatser för att stärka ditt företag

Vi driver olika behovsstyrda utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och utveckla den skånska industrin. Projektens mål och aktiviteter styrs av våra medlemmars och industrins utmaningar och utvecklingsbehov och matchas med offentliga finansiärers utlysningar.

Vi har alltid ett stort antal projekt på gång som gör att vi kan stötta er som företag i aktuella utmaningar. Affärsutveckling, automatisering och robotisering, kompetensutveckling, digitalisering och hållbarhet är exempel på områden där vi jobbar i projektform för att hjälpa er att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.

Merparten av våra projekt riktar sig specifikt till små och medelstora industriföretag enligt EUs SME-definition. Men lärdomar i projekten kommer till nytta för alla företag genom nya utbildningar, nätverk och andra aktiviteter och tjänster. Så tveka inte att kontakta oss oavsett om ditt företag är litet eller stort!

Finns det inte projekt som möter era behov kan vi oftast hjälpa till med anpassade lösningar och kontakter. Allt vi gör bygger på samarbete och samverkan och vi vill gärna bolla idéer med er när vi skissar på nya projekt.
Joakim Enquist, VD IUC Syd