Kompetenskartläggning med verktyget Mind the Gap

Strategisk kompetenskartläggning handlar om att strukturerat arbeta med och planera för framtida kompetensbehov, både kort- och långsiktiga behov. Vi arbetar med att stödja företag och använder ett eget framtaget verktyg, där vi genom workshoppar diskuterar företagets strategi och kompetensbehov för att därigenom komma fram till en plan för att säkra företagets framtida kompetensförsörjning.

Lyssna på företaget Jape Produkter som med Mind the Gap har kartlagt behov och identifierat utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare.

Ni får hjälp med en strukturerad process för kompetensförsörjning

Många små och medelstora företag upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Metoden Mind the Gap hjälper ditt företag att ta sig an er kompetensförsörjning strukturerat och systematiskt, så att ni får bättre förutsättningar att lyckas med era utvecklingsplaner. Vi finns här för att stödja och vägleda i arbetet, både före, under och efter kompetenskartläggningen och ge er en karta in i framtiden. Verktyget Mind the Gap ägs och är finansierat av Region Skåne och används och genomförs av IUC Syd.