Partnerskap för företag

Som företagspartner till IUC Syd öppnas dörrar till ett intressant nätverk av industriföretag, till kontakter inom akademi och forskningsinstitut och till kommuner och offentliga organisationer som alla har ett gemensamt intresse av näringsliv och industriell utveckling.

Vi ser stora möjligheter till gemensamma projekt där vi arbetar tillsammans med er för att stärka industrin. Ni får olika tillfällen att presentera ert företag och er kompetens för våra medlemsföretag. Som partner ingår ni naturligt i den kontaktbank vi utnyttjar när vi söker experter för våra nätverksträffar, utbildningar, seminarier och större arrangemnag som Techday.

Vi presenterar våra partner på vår hemsida och i utskick, nyhetsbrev, sociala medier etc, när vi har något aktuellt att sprida.

Ta kontakt med oss!
Camilla Dahlin,
Michael Herbing,