Utbildningstjänster inom inom FMEA (senast 2024-05-17)

Uppdraget innefattar att tillhandahålla utbildning åt små och medelstora industriföretag i Skåne och Blekinge som behöver utbildning i FMEA. Genom kursen ska deltagarna erhålla kunskap så att de kan använda FMEA i sitt arbete.

Bilaga – Erfarenhet-kompetens genomförande SPIK FMEA

Anbudsformulär FMEA

Avtalsvillkor FMEA

Förfrågningsunderlag FMEA

Utbildningstjänster inom inom CSRD, EPD och LCA (senast 2024-05-24)

Uppdraget innefattar att tillhandahålla utbildning åt små och medelstora industriföretag i Skåne och Blekinge som behöver utbildning/vidareutbildning inom de hållbarhetsrelaterade metoderna Corporate Social Reporting Directive (CSRD), Environmental Product Declaration (EPD) och Life Cycle Analysis (LCA).

Förfrågningsunderlag CSRD EPD LCA

Bilaga – Erfarenhet-kompetens SPIK CSRD EPD LCA

Anbudsformulär CSRD EPD LCA

Avtalsvillkor CSRD EPD LCA

Utbildningstjänster inom Ledarskap (Leda utan att vara chef ) (senast 2024-05-10)

Uppdraget innefattar att tillhandahålla utbildning åt små och medelstora industriföretag i Skåne och Blekinge som behöver utbildning i att leda utan att vara chef.

Förfrågningsunderlag Ledarskap (Leda utan att vara chef)

Bilaga – Erfarenhet-kompetens

Anbudsformulär Leda utan att vara chef

Avtalsvillkor Leda utan att vara chef

Utbildningstjänster inom Hållbarhet för SME (senast 2024-05-10)

Uppdraget innefattar att tillhandahålla utbildning åt små och medelstora industriföretag i Skåne och Blekinge som behöver utbildning i hållbarhet.

Förfrågningsunderlag Hållbarhetsutbildning

Bilaga – Erfarenhet-kompetens SPIK Hållbarhetsutbildning SME

Avtalsvillkor Hållbarhetsutbildning SME

Anbudsformulär Hållbarhetsutbildning SME

Utbildningstjänster inom Six Sigma (senast 2024-05-03)

Utbildning/vidareutbildning inom Six Sigma. Insatserna varierar från White Belt-, via Yellow Belt- till Green Beltutbildningar.

Anbudsformulär Six Sigma

Bilaga – Erfarenhet-kompetens SPIK Six Sigma

Avtalsvillkor Six Sigma

Förfrågningsunderlag Six Sigma

Följeforskare och utvärderare för projektet SPIK (senast 2024-05-03)

Uppdraget består av att en följeforskare, en extern part ska utvärdera delar av projektsatsningen.

Förfrågningsunderlag följeforskare

Avtalsvillkor Följeforskare

Bilaga erfarenhet-kompetens, referenser följeforskare

Anbudsformulär Följeforskare

Utbildning i Validering Industriteknik, Automation, och Underhåll Bas (senast 12 april 2024)

Uppdraget består i att genomföra valideringsuppdrag enl normerna för Industriteknik BAS, Automation BAS och Upphandling BAS för ett antal företag i Skåne och Blekinge.

Förfrågningsunderlag Validering Industriteknik Automation Underhåll BAS

Anbudsformulär Industriteknik Automation Underhåll BAS

Avtalsvillkor Validering Industriteknik Automation Underhåll BAS

Bilaga – Erfarenhet-kompetens SPIK Industriteknik BAS

Utbildning i Monitor (senast 29 mars 2024)

Utbildningar/kurser i hela eller delar av affärssystemet Monitor. Moduler som tillverkning, inköp, försäljning, lager, tidrapportering och redovisningingar samt med möjlighet till tillvals funktioner och tillvalsprodukter.

https://www.e-avrop.com/IUCSYD/e-Upphandling/Default.aspx

Fler upphandlingar kommer efter hand

För mer information gällande våra upphandlingar, kontakta Richard.

Kontaktuppgifter

Projektledare, Upphandling

0768-64 99 03

Richard Greyling

Projektledare, Upphandling

Mina styrkor på jobbet är min nyfikenhet och att jag alltid har ordning och reda. Jag har även bra koll på teknik vilket gör mig till den inofficiella ”IT-killen” på jobbet.

Något inte alla vet om mig är att jag är en sydafrikansk irländare som är kvalificerad barista och är dessutom en erfaren cricketspelare!

Kontaktuppgifter

  • 0768-64 99 03