STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING LIVSMEDEL

Upphandling: Utbildning i Ledarskap (senast 6 april 2023)

Förfrågan Ledarskapskurs

Anbudsformulär ledarskapskurs

Bilaga offererad tjänst

Avtalsvillkor

Upphandling: Utbildningar i Microsoft 365 (senast 14 mars 2023)

Förfrågan Microsoft 365-utbildningar

Anbudsformulär Microsoft 365

Bilaga offererad tjänst

SPIRA

F.n. ingen aktuell upphandling.

COSKILL

F.n. ingen aktuell upphandling.

Fler upphandlingar kommer efter hand

För mer information gällande våra upphandlingar, kontakta Claes eller Richard.

Kontaktuppgifter

Upphandlingar

0707-66 17 91

Claes Nilsson

Upphandlingar

Min styrka på jobbet är att jag är duktig på att organisera, planera och leverera i de projekt som jag deltar i. Jag har även goda kunskaper inom ekonomi och offentlig upphandling.

Något inte alla vet om mig är att jag är med i två blåsorkestrar!

 

Kontaktuppgifter

  • 0707-66 17 91

Projektledare, Upphandling

0768-64 99 03

Richard Greyling

Projektledare, Upphandling

Mina styrkor på jobbet är min nyfikenhet och att jag alltid har ordning och reda. Jag har även bra koll på teknik vilket gör mig till den inofficiella ”IT-killen” på jobbet.

Något inte alla vet om mig är att jag är en sydafrikansk irländare som är kvalificerad barista och är dessutom en erfaren cricketspelare!

Kontaktuppgifter

  • 0768-64 99 03