TIDIGARE AKTIVITETER

9:00-12:00. samt möjlighet till frågor 13:00-14:30.

Digital träff

Beställarkompetens Automation och Robototisering

Fler datum

Korta, effektiva, och kostnadsfria utbildningar

15:00-16:00

Digital träff

Industrifika

09:00-12:00

Digital träff

Teknikworkshop – Prediktivt underhåll