TIDIGARE AKTIVITETER

7 juni, 8.30-10.00

Digitalt

Energimätning och visualisering

1 juni, 08:30-12:00

Digitalt

Introduktion till Livscykelanalys

i juni, 15.00-16.00

Digitalt

Industrifika 1 juni: Konjuktur, tillväxt och ekonomisk utveckling

31 maj, kl 9.00 - 15.00

Industrins Hus, Scheelevägen 17, Lund, Ingång Beta 5

Metodworkshop med tema hållbarhet och cirkulär ekonomi på nyöppnade Industrins Hus i Lund