DigIT Hub

För en hållbar digitalisering

DigIT Hub är ett initiativ som hjälper företag och offentlig sektor i södra Sverige att digitalisera. Initiativet har finansiellt stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Skåne. Fokuset ligger på den smarta hållbara staden och tillverkningsindustrin. Hubben verkar för att inspirera och lyfta företagen genom följande insatsområden: Verktyg & Tjänster, Utbildning & Kompetens och Stödnätverk. DigIT Hub pågår till och med 30/4-2023.

Projektledare: Marcus Engqvist, 

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden