DigIT Hub

Hjälper er att hänga med i den digitala omställningen

DigIT Hub använder digitaliseringen som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetssätt, stärkt konkurrenskraft och bättre anpassade tjänster. Vi hjälper organisationer att hänga med i den digitala omställningen. Tillsammans blir vi bättre på att möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

Fokus ligger på omställningen mot smart industri och smarta städer, där kopplingen till både digitalisering och hållbarhet är central.

DigitHub erbjuder företag och organisationer:
  • Verktyg och tjänster: DigIT Hub Sverige hjälper dig att identifiera, välja och implementera lämplig teknik och digitala processer som uppfyller dina nuvarande behov.
  • Utbildning: DigIT Hub Sverige har ett nära samarbete med utbildningscenter, utbildningsleverantörer och forskningsinstitutioner för att hjälpa till att bygga upp digital kompetens inom din organisation.
  • Testmiljöer: DigIT Hub Sverige erbjuder miljöer som möjliggöra praktiska demonstrationer och försök innan man investerar i ny utrustning som är avsedd för den egna organisationen.
  • Finansiering och stöd: DigIT Hub Sverige ser till att du aldrig är ensam på din digitala resa, med direkta tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd, samt ett nätverk av investerare och företagsutvecklare på regional, nationell och europeisk nivå.

Vill du och ditt företag veta mer om hur vi kan hjälpa er? Ta kontakt med projektledare Marcus Engqvist,

DigIT Hub pågår till och med 30/4-2023.

Här kan du läsa mer om DigITHub

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden