Gå med i IUC Syds nätverk 

Genom IUC Syd har företagens medarbetare möjlighet att delta i olika nätverk som sammanför personer med liknande yrken eller funktioner för erfarenhetsutbyte och utveckling. Syftet är att långsiktigt stärka företagen och tillgodose deras behov inom olika områden. Medlemmarna i våra nätverk får ett breddat kontaktnät, erfarenhetsutbyte och bygger nya kunskaper och kompetenser.

IUC Syd driver och koordinerar dessa nätverk som träffas 4 gånger/år och har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt. Det kan vara genom erfarenhetsutbyte, studiebesök, inspirationsföreläsningar eller genom att vi bjuder in externa experter, forskare och ledare.

Agendan för nätverken styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har. Oftast träffas nätverken på företagen och värdskapet cirkulerar. På detta sätt lär företagen även känna varandras verksamheter vilket kan bidra till ökat utbyte, samarbete och gemensamma satsningar inom exempelvis kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling.

Våra nätverk och professioner som nätverken passar för:

  • Produktionsnätverket – för dig som är produktionsledare, teamledare, kvalitets– och miljöansvarig samt underhållsansvarig.
  • HR – nätverket för dig som jobbar med HR, rekrytering och kompetensförsörjning.
  • Ledning och organisation – nätverket för dig som är VD, jobbar med ekonomi eller i en ledande befattning.
  • LEAN – ett erfarenhetsnätverk för alla som arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning till Lean Produktion.
  • Monitor – ett användarnätverk. Träffarna kommer att gästas av en Monitorkonsult som svarar på frågor och ger konkreta tips.

Delta i våra nätverk:
Vill ni och era medarbetare bli medlemmar och delta i något av våra nätverk? Självklart erbjuder vi er möjligheten att kostnadsfritt prova på våra nätverk. Välkommen att kontakta Christine Harde här nedan.

Kontaktuppgifter

Medlemsansvarig

0733-50 30 11

Christine Harde

Medlemsansvarig

Mina styrkor på jobbet är min höga förmåga att kommunicera med människor och i synnerhet företagare. Tack vare mina erfarenhet av att själv driva företag har jag helt enkelt förståelse för helheten i att driva företag och allt vad det innebär. I övrigt är jag en glad, positiv och utåtriktad person som har nära till skratt och får andra att känna sig trygga i min närvaro!

Något inte alla vet om mig är att jag är en jäkel på att spela luftgitarr!

Kontaktuppgifter

  • 0733-50 30 11
Det är otroligt viktigt att få träffas och höra hur andra personer i samma positioner antar uppkomna situationer, det är lätt att bli hemmablind. Jag ser nätverkande som ett måste för att kunna växa både som individ och i sin roll på företaget.
Mathias Andersson, COO Clemondo AB