Samarbeta med AMK i din kommun

Avtal med Arbetsmarknadskunskap (AMK) kan se ut på olika sätt. För att alla unga i kommunens ska få ta del av AMK är det bästa sättet att teckna ett avtal som är övergripande för kommunen.

Det innebär att kommunala och fristående skolor får ta del av Arbetsmarknadskunskaps olika insatser. Det kan vara utbildningsförvaltningen, näringslivsadelningen, arbetsmarknadsförvaltningen som enskilt eller i samarbete bestämmer sig för att satsa på kommunens unga och kommunens långsiktiga kompetensförsörjning och ser att AMK kan vara en pusselbit i det arbetet. Enskild skola eller olika kommunsamarbete har även möjlighet att teckna avtal med AMK. Vi anpassar upplägget utifrån era behov och önskemål.

Testa på pilotlektioner 

Innan vi skriver avtal är det viktigt för oss att ni får se vad det är vi gör och hur det mottags av elever och lärare. Vi låter skolor/kommunen  få kostnadsfria pilotlektioner, där AMK kommer ut till er skola/kommun och ni  får se hur lektionerna går till i praktiken. Efter utförda lektioner görs utvärdering från elever och lärare.

Därefter behöver vi följa upp vad ni tyckte; kan AMK vara en del i ert arbete gällande skola och näringsliv? Vad görs redan och hur kan vi komplettera ert arbete?  Kanske har ni redan en tydlig syvplan och ser var AMK kan komma in eller kan vi skapa något tillsammans