Avtal och erbjudanden

Avtal

Det bästa sättet att ta del av Arbetsmarknadskunskaps hela utbud är att teckna ett kommunavtal. Ofta är det utbildningsförvaltningen, näringslivsavdelningen eller arbetsmarknadsavdelningen (eller dessa kommunverksamheters motsvarigheter) som enskilt eller i samarbete, bestämmer sig för att satsa på kommunens unga.

Ibland är det också olika kommunsamarbeten och deras styrande som skriver avtal med oss på Arbetsmarknadskunskap. Under 2020 hade Arbetsmarknadskunskap avtal med MalmöLundregionen som består av tio kommuner i samarbete. Ta kontakt med oss så ser vi vad vi kan göra tillsammans!

Erbjudanden

Det finns flera andra sätt än via kommunavtal som man kan ta del av Arbetsmarknadskunskap, nämligen via olika förmånliga värdepaket.

Prenumerationspaketet som kan kopplas till Skolverkets statsbidrag.
Din skola/huvudman kan ansöka om olika statsbidrag hos Skolverket.
Inom ramen för flera av dem kan du använda dig av Arbetsmarknadskunskap.
Vi har sammanställt formuleringar och underlag för att du enkelt ska kunna motivera användandet och förenkla redovisningen.
Kontakta oss så hjälper vi dig förbereda för en sådan finansiell lösning!

Prova på/pilotlektioner/pilotföreläsningar
Vill du prova på Arbetsmarknadskunskap? Det är möjligt tack vare det stöd som Region Skåne ger Arbetsmarknadskunskap. För att få göra det behöver du se till att någon med budgetansvar också deltar på lektionerna. Vi ser att en rektor och 1-2 personer på förvaltningsnivå deltar på någon/några av lektionerna.

Vårdföreläsningen
Just nu vill vi gärna komma ut med vår vårdföreläsning, så därför har vi ett särskilt bra pris på den under hösten 2021. Det beror på två saker: att flera av våra andra branschföreläsningar håller på att uppdateras så vi fokuserar gärna på vårdföreläsningen, och för att Region Skåne som arbetsgivare vill lyfta vården specifikt.

Temaveckor-arbetsliv-framtidsval
Om din skola arbetar med temaveckor som knyter an till arbetsmarknaden så är vi ett bra val att ha med som inslag i en sådan vecka. Här kan vi komplettera med arbetsgivarens röst och prata framtidsyrken i samband med prao eller praktik. Arbetsmarknadskunskap har också ett partnerskap med WorldSkills Sweden. Det innebär att unga yrkesverksamma ambassadörer för yrkesutbildningar och praktiska yrken följer med ut.

För- och efterarbete Prao
För-och efterarbetet när det gäller prao är viktigt för att eleverna verkligen ska få ut så mycket som möjligt av sin praotid. Det är också viktigt för arbetsgivaren att eleven är väl förberedd när hen kommer ut. Arbetsmarknadskunskap är ett stort stöd i det arbetet. Arbetsmarknadskunskap har tagit fram två moduler att använda helt kostnadsfritt som du kan ladda hem från www.praoiskane.se och sedan använda direkt i klassrummen kopplat till praon. Vill du maximera nyttan tar du och bokar in oss på Arbetsmarknadskunskap också, så jobbar vi vidare med era elever.

Attrahera mera – Test
Under året utvecklar vi på Arbetsmarknadskunskap på uppdrag av Region Skånes regionala utveckling och i samarbete med ett femtontal av livsmedelssektorns arbetsgivare och utbildare, en helt ny branschföreläsning Livsmedel. Är ni intresserade av att vara försökskaniner och testa den finns några enstaka tillfällen för detta. Vad vi behöver av er då är feedback från elever och lärare i en utökad omfattning för oss att arbeta vidare med under den fortsatta processen.

 

Med finansiering av: