Partnerskap för kommuner

Som partner till IUC Syd har ni möjlighet att jobba tillsammans med oss för att stärka industriföretagen i kommunen. Vi gör gemensamma företagsbesök, vi kan medverka vid frukostmöten – ”näringslivsfrukostar” – eller i andra sammanhang där ni kan utnyttja vår kompetens inom industriell utveckling.

Omvänt kan ni som kommun medverka i IUC Syd-arrangemang för att lyfta er kommun, era företag och ert sätt att arbeta med det lokala näringslivet.

Vilka är utmaningarna i er kommun kopplat till industrin? Vad behöver företagen i er kommun för att växa och vara konkurrenskraftiga? Vad behöver ni av oss för att jobba framåtriktat med ert lokala näringsliv? IUC Syd blir ert bollplank i dessa och liknande frågor och ni för en kontinuerlig dialog med en egen kontaktperson hos oss.

Vi har upparbetade kontakter inom andra kommuner, inom Region Skåne, universitet och forskningsinstitut. Vi är en förmedlande länk mellan er och andra aktörer i vårt nätverk.

Ta kontakt med oss!
Camilla Dahlin,
Christine Harde,