Finansiärer

Här presenterar vi de finansiärer som möjliggör våra insatser för att utveckla skånsk industri. Vi beskriver kortfattat de olika finansiärernas syften och uppdrag. Klicka upp mer information på respektive hemsida.

Region Skåne

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro.

Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne.

Läs mer här: https://www.skane.se/

Tillväxtverket

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Läs mer här: https://www.vinnova.se/

Svenska Institutet

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Vi arbetar med kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att stärka relationer och utveckling.

Läs mer här: https://si.se/

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att främja sysselsättning och social delaktighet – att hjälpa människor att få jobb (eller ett bättre jobb), se till att mindre gynnade personer kommer in i samhället och ge alla rättvisare förutsättningar.

Läs mer här: https://www.esf.se/

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.

Läs mer här: https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/funding/erdf/

Interreg South Baltic

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen.

Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjöområdet genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”.

Läs mer här: https://southbaltic.eu/

Interreg North Sea region

Programmet stöder gränsöverskridande regionala utvecklingsprojekt som förbinder regioner från sju länder runt Nordsjön.

Programmet är en del av det europeiska territoriella samarbetsmålet under Europeiska regionala utvecklingsfonden som initierats av Europeiska unionen och Europeiska kommissionen.

Läs mer här: https://northsearegion.eu/