Hållbar Produktion

I det treåriga projektet Hållbar Produktion samverkar IUC Syd och Lunds Universitet för att höja kompetensen inom produktionen, introducera innovativa arbetsmetoder och förändrade arbetssätt för att maximera resursutnyttjandet inom industrin.

  • Ett av de centrala inslagen i projektet är återkommande kunskapshöjande webbinarier som gör fördjupade nedslag i hela produktionskedjan, från inköp och offerter till maskinoptimering och materialval.
  • Dessutom kommer företag få stöd för att skala upp sina arbetssätt, utveckla hållbart företagande och kompetensutveckla sin personal. De kommer att utmanas att tänka nytt, skapa värde, öka innovationskraften och främja jämlikhet.
  • Projektet ska även guida mot forskningsprojekt där lösningar ännu inte är givna.

Är ni redo att ta del av expertis, kunskap och forskning om hur ni kan effektivisera och optimera er produktion? Vill du och ditt företag veta mer om hur vi kan hjälpa er? Då är ni varmt välkomna att kontakta projektledare Camilla Dahlin,

 

Projektledare: Camilla Dahlin.