Vårt basmedlemskap

Som basmedlem hos IUC Syd får du och ditt företag tillgång till en mängd erbjudanden och tjänster som syftar till att utveckla och stärka ditt företag och dina medarbetare. Basmedlemskapet riktar sig främst till industriföretag, men även andra branscher och företag kan dra nytta av innehållet och vara med och bidra.

Genom vårt medlemskap i IUC Syd får vi tillgång till spetskompetens, och till ett nätverk som öppnar dörrar för samarbeten med både mindre och större företag.
David Åqvist, VD för WME Mechanics

Prioriterat deltagande i projekt: Som medlem har ni förtur till deltagande i projekt som vi på IUC Syd driver.

Digitala utbildningar: Vi erbjuder en rabatt till utbildningsportalen Diploma som ger er tillgång till över 330 digitala utbildningar.

Läs mer om Diploma

Industrifika: Åtta gånger om året kommer ni som medlem att bli inbjudna till en digital industrifika med gästföreläsare och intressanta diskussioner kring aktuella ämnen och utmaningar. Här kommer du också får information om annat som är på gång hos oss.

Forskning och utveckling: Vi kopplar ihop ert företag med relevant expertis och ni möter forskare på olika Teknikworkshops för diskussioner kring industriella framtidsplaner.

Läs mer om Industrifika och Teknikworkshops

IUC Syd Community: IUC Syd Community är en plattform som ger våra medlemmar möjligheten att stötta och hjälpa varandra. Detta öppnar dörrar till spännande samarbeten, nya kontakter och inspirerande kompetensutbyten.

Techday: Ni får årligen en inbjudan till Techday – Skånes industridag och årets viktigaste mötesplats för diskussioner kring industriella framtidsspaningar. Ni deltar till självkostnadspris.

Läs mer om Techday

 

Behovsanalys: Vi genomför en analys i syfte att stötta och stärka er position och rekommendera vägar och insatser som är rätt i tiden utifrån de behov ni har.

Arbetsmarknadskunskap: Genom ert medlemskap är ni del av ett långsiktigt, strategiskt arbete för en stabil kompetensförsörjning i vår region. Våra tre kommunikatörer pratar med unga ute i klassrummen om jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv. Låt ert bidrag till Arbetsmarknadskunskap bli en del av ert företags CSR-arbete.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Omvärldsbevakningar: Ni får återkommande omvärldsbevakningar kring händelser och trender som kan påverka industrin – både stora, globala trender och mer lokala. Vi erbjuder även en företagsspecifik workshop i omvärldsanalys till självkostnadspris.

Stöd till produktion och produktutveckling: Vi arrangerar högaktuella seminarier inom produktion och produktutveckling för att ge dig ökad kunskap och förståelse. Med hjälp av ett tvärvetenskapligt team kan vi hjälpa er att gå från idé till verklighet, det vi kallar ”Test before invest”.

Årsstämma: Som medlem är din röst och ditt engagemang viktiga för vårt framtida arbete. Våra utvecklingsinsatser utgår från dina behov. Det vi gör ska gynna dig och ditt företag. Mycket välkommen till våra årsstämmor och till våra andra mötesplatser.

Teknikcollege: IUC Syds tätare samverkan med Teknikcollege ger dig som företagare möjlighet att träffa framtida arbetskraft på ett tidigt stadium, och påverka innehållet i utbildningar som är viktiga för er verksamhet. Du får ingångar till ett vidgat nätverk av företag och utbildningsanordnare i vår region.

Läs mer om Teknikcollege