Vårt basmedlemskap

Som basmedlem hos IUC Syd får du och ditt företag tillgång till en mängd erbjudanden och tjänster som syftar till att utveckla och stärka ditt företag och dina medarbetare. Basmedlemskapet riktar sig främst till industriföretag, men även andra branscher och företag kan dra nytta av innehållet och vara med och bidra.

Genom vårt medlemskap i IUC Syd får vi tillgång till spetskompetens, och till ett nätverk som öppnar dörrar för samarbeten med både mindre och större företag.
David Åqvist, VD för WME Mechanics

Prioriterat deltagande i projekt: Som medlem har ni förtur till deltagande i projekt som vi på IUC Syd driver.

Digitala utbildningar: Vi erbjuder en rabatt till utbildningsportalen Diploma som ger er tillgång till över 330 digitala utbildningar.

Läs mer om Diploma

Industrifika: Åtta gånger om året kommer ni som medlem att bli inbjudna till en digital industrifika med gästföreläsare och intressanta diskussioner kring aktuella ämnen och utmaningar. Här kommer du också får information om annat som är på gång hos oss.

Forskning och utveckling: Vi kopplar ihop ert företag med relevant expertis och ni möter forskare på olika Teknikworkshops för diskussioner kring industriella framtidsplaner.

Läs mer om Industrifika och Teknikworkshops

IUC Syd Community (kommer inom kort): IUC Syd Community är en plattform som ger våra medlemmar möjligheten att stötta och hjälpa varandra. Detta öppnar dörrar till spännande samarbeten, nya kontakter och inspirerande kompetensutbyten.

Techday: Ni får årligen en inbjudan till Techday – Skånes industridag och årets viktigaste mötesplats för diskussioner kring industriella framtidsspaningar. Ni deltar till självkostnadspris.

Läs mer om Techday

Behovsanalys: Vi genomför en analys i syfte att stötta och stärka er position och rekommendera vägar och insatser som är rätt i tiden utifrån de behov ni har.

Arbetsmarknadskunskap: Genom ert medlemskap är ni del av ett långsiktigt, strategiskt arbete för en stabil kompetensförsörjning i vår region. Våra tre kommunikatörer pratar med unga ute i klassrummen om jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv. Låt ert bidrag till Arbetsmarknadskunskap bli en del av ert företags CSR-arbete.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Omvärldsbevakningar: Ni får återkommande omvärldsbevakningar kring händelser och trender som kan påverka industrin – både stora, globala trender och mer lokala. Vi erbjuder även en företagsspecifik workshop i omvärldsanalys till självkostnadspris.

IUC Lab: IUC Lab är en industriell utvecklingsverkstad i Lund där vi erbjuder och tillgängliggör test och kunskapshöjande insatser kring digitala teknologier, automation och affärsutveckling. Här kan ert företag göra praktiska tester inom robotisering, additiv tillverkning och simulering. Med hjälp av ett tvärvetenskapligt team går ni från idé till verklighet det vi kallar ”Test before invest” IUC Lab erbjuder exklusiva frukostmöten, workshoppar och utbildningar till självkostnadspris.

Läs mer om IUC Lab

Finansiellt stöd: Vi hjälper dig som medlem att identifiera möjligheter till finansiellt stöd i ert utvecklingsarbete. Finansiärer återkommer regelbundet med utlysningar av så kallade checkar som företag som uppfyller vissa villkor kan ansöka om.