Vårt basmedlemskap

Som medlem i IUC Syd får ditt industriföretag stöd för långsiktig strategisk utveckling. Vi är en unik och neutral mötesplats mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Ett medlemskap i IUC Syd ger goda möjligheter till kunskap, inspiration, nätverkande, samverkan och möjlighet att påverka industrins strategiska agenda.

IUC Syds basmedlemskap erbjuder er:

Ökad förmåga till utveckling och tillväxt

 • Kundansvariga affärsutvecklare och projektledare som stöttar och coachar er till utveckling och tillväxt.
 • Tillgång och förtur till regionala och nationella tillväxtprojekt inom exempelvis hållbarhet, digitalisering, smart industri och kompetensutveckling.
 • Strategisk tillväxt- och affärsanalys och lots till expertis och kompetens som hjälper er att växa.
 • Stöd till produktionsutveckling i Industrins hus. Våra tjänster kring automation och digitala tvillingar kan ge er värdefulla data, simuleringar och ekonomiska beräkningar innan ni behöver göra investeringarna.

En mötesplats för industrins behov och utmaningar

 • Möjligheter att delta i Skånes största industrinätverk.
 • Ett kalendarium fullt av aktiviteter som syftar till att sprida kunskap och
  sammanföra kompetenser från företag, akademi och offentliga organisationer.
 • Årlig inbjudan till Techday – Skånes industridag och årets viktigaste mötesplats för
  diskussioner kring industriella framtidsspaningar.

Kunskap, kompetens och forskning

 • En ökad förmåga att hålla er uppdaterade i industrinära frågeställningar kopplade till hållbarhet, digitalisering, smart industri, AI, lean, automation, robotik, produktion, kompetensförsörjning och kompetensutveckling och energieffektivisering.
 • Digitala seminarier och teknikworkshopar med gäster, forskare och experter som bidrar till ny kunskap, och fördjupad kunskap, för alla som jobbar i industrinära bolag.
 • Forskning och utveckling. Möjligheter till kontakter och samarbeten med Sveriges främsta universitet och lärosäten, forskare och experter.
 • Omvärldsbevakningar. I samarbete med Kairos Future får ni regelbundna trendspaningar som tar tempen på trenderna som påverkar industrin, globalt som lokalt
 • Kompetensutveckling i Diploma Utbildning. Som medlem får dina medarbetare tillgång till 440 digitala utbildningar till ett rabatterat och förmånligt pris.
 • Möjligheter att attrahera framtida talanger genom Arbetsmarknadskunskap. Våra tre kommunikatörer pratar med unga ute i klassrummen om jobb och framtid med målsättningen att stärka kompetensförsörjningen till bland annat industrin.
Vi har arbetat tillsammans med IUC Syd i över tre år i flertalet projekt, utbildningar & seminarier. Jag värderar vårt samarbete högt då de är engagerade, lyhörda och håller en hög professionell nivå genom hela organisationen.
Mathias Andersson, COO för Clemondo