Partnerskap för lärosäten

Som lärosäte och partner till IUC Syd tar ni del av vårt nätverk inom industrin. Det kan till exempel handla om kontakter med nyckelpersoner för diskussioner om industrins behov som kan generera forskningsidéer, det kan handla om uppdragsutbildning, om tillämpad forskning, om framtida utbildningar och intressanta områden för studenters exjobb.

I flera av IUC Syds kärnområden, som teknikutveckling och hållbarhet, är nära samverkan och utbyte mellan IUC Syd, industrin och olika lärosäten av stor betydelse.

Vi bjuder gärna in personer från ett partner-lärosäte som föreläsare, expert eller samtalsledare i våra olika arrangemang eller utbildningar för industrin. Vi ser också goda möjligheter att initiera, söka och arbeta med olika projekt tillsammans.

Vi presenterar våra partner på vår hemsida och i utskick, nyhetsbrev, sociala medier etc, när vi har något aktuellt att sprida.

Ta kontakt med oss!
Camilla Dahlin,
Michael Herbing,