Industrins Hus – IUC Syds testbädd och plats för utveckling av smart industri

Industrins Hus är en testbädd för skånsk industri och den naturliga mötesplatsen för industrin och akademin. Med olika kompetenser på plats – ingenjörer, informationsvetare, ekonomer, jurister – skapar vi ett tvärvetenskapligt team som kan analysera affärsidéer och utmaningar, göra praktiska tester och simuleringar och skapa underlag för beslut.

Vi knyter ihop personer – det kan vara en utvecklare på ett företag och en forskare från akademin som diskuterar hur framtidens teknologi kan utnyttjas i industriell tillverkning för att ta fram nya hållbara affärer. Relationer och nätverk bygger upp tillit och öppenhet som stimulerar ett fritt och innovativt tänkande och som avdramatiserar de utmaningar man har med sig in till IUC Lab.

I lokalerna finns en fysisk testmiljö, anpassad för att företag och forskare ska kunna laborera med högteknologisk utrustning, arbeta med snabb prototypframtagning och simulera produktions- och produktutveckling. Utrustningen kan utnyttjas i alla delar av innovationsprocessen och den anpassas kontinuerligt efter användarnas behov.

Kom gärna förbi och besök Industrins hus på Scheelevägen 17, ingång Beta 5!

Företag och akademin – olika syften

Små och medelstora företag får inspiration och vägledning kring ny teknologi. Här testar vi affärsstyrkan i nya idéer genom workshops med större företag och med experter inom teknologi, ekonomi och affärsjuridik. IUC Lab är ett snabbspår till idégenerering och prototypframtagning.

Större företag stärker koppling till forskning och utveckling i gemensamma projekt med akademin. Doktorander och ex-jobbare kan involveras för tillämpad forskning direkt i bolagets verksamhet. På IUC Lab kan större företag samverka och där ges också utrymme för att ventilera strategiska utmaningar.

Akademin får ökade möjligheter att bedriva tillämpad forskning genom nya kontakter med näringslivet. Genom IUC Labs nätverk får akademin också god insyn i näringslivets efterfrågan på kompetens och utbildning.

Samarbetspartners till Industrins hus