Upphandlingar – Vi upphandlar för våra projektinsatser

En stor del av de insatser vi genomför för industrin är finansierade av offentliga medel. Detta innebär att det finns lagar och regler att förhålla sig till när det gäller att ta in extern expertis till våra uppdrag, främst de insatser som finns under IUC Projekt, där vi måste förhålla oss till lagen om offentlig upphandling.

Lagen om Offentlig Upphandling, Lou

När vi gör upphandlingar inom projekt som är helt eller delvis offentligt finansierade, omfattas upphandlingarna av Lagen om Offentlig Upphandling, Lou. Lou ska säkerställa att inköp av tjänster, som är finansierade av skattemedel, görs effektivt och under konkurrens. Lagen har en del gränsvärden. Om upphandlingens värde överskrider 615 312 kronor (gräns för Direktupphandling) är det andra regler som styr upphandlingen.

Så här gör vi

Vid en upphandling skickar IUC Syd ut ett förfrågningsunderlag till ett antal presumtiva anbudsgivare. Samma underlag publiceras på IUC Syds hemsida. I förfrågningsunderlaget beskriver vi den tjänst vi efterfrågar, hur anbud får lämnas, tidpunkt för sista anbudsdag samt vad som i övrigt gäller för att få lämna anbud.

Vi utvärderar de anbud som kommer in och lämnar s.k. tilldelningsbesked till den/de anbudsgivare som lämnat det mest fördelaktiga anbudet. Vi väger in pris respektive kvalitet (utifrån erfarenhet och kompetens).

IUC Syd tecknar sedan avtal, antingen som ramavtal för avrop under en tidsbestämd period, eller som ett engångsavrop.

Kontaktperson för upphandlingar

Kontaktperson för en upphandling är oftast projektledaren för det aktuella projektet. IUC Syd har också intern upphandlingskompetens för stöd i specifika frågor, se nedan.

Kontaktuppgifter

Projektledare, Upphandling

0768-64 99 03

Richard Greyling

Projektledare, Upphandling

Mina styrkor på jobbet är min nyfikenhet och att jag alltid har ordning och reda. Jag har även bra koll på teknik vilket gör mig till den inofficiella ”IT-killen” på jobbet.

Något inte alla vet om mig är att jag är en sydafrikansk irländare som är kvalificerad barista och är dessutom en erfaren cricketspelare!

Kontaktuppgifter

  • 0768-64 99 03