Partnerskap – ett samarbete för att stärka skånsk industri

Som partner i IUC Syd verkar ni i ett sammanhang med skånsk industri, där ni kan bidra med er kunskap och expertis, samtidigt som ni utvecklar den egna verksamheten.

Att vara IUC Syds partner innebär att konkret bidra till utvecklingen i industriföretagen och till näringslivet i stort. Våra partners medverkan bidrar till en ökad tillväxt, konkurrenskraft och attraktion för skånsk industri.

Ert partnerskap möjliggör många av de insatser och aktiviteter som hjälper företag att utvecklas, och ditt personliga engagemang blir nyckeln till näringslivets framgång. Er kompetens och erfarenhet är viktig för industrin.

Genom vår plattform som består av nätverk och mötesplatser kan ni bygga relationer med näringslivet, akademin och offentliga aktörer. Som partner exponeras ni och er kompetens ut mot vårt stora nätverk på ett sätt som skapar förtroende för framtida samarbeten.

För mer information eller frågor om våra partnerskap, kontakta Camilla Dahlin.

 

Kontaktuppgifter

Vice VD

0761-85 81 68

Camilla Dahlin

Vice VD

Mina styrkor på jobbet är att jag är väldigt strukturerad och tävlingsinriktad! Jag är som skarpast och mest effektiv kl 05 på morgonen!

Något inte alla vet om mig är att jag har vunnit SM guld i både basket och friidrott.  Jag är även mästare på Gocart!

Kontaktuppgifter

  • 0761-85 81 68