Praktiskt verktyg för hållbarhetsdriven affärsmodellsinnovation

Ett stöd och en metodik för utveckling av hållbarhetsdrivna affärsmodeller.

Spira

För en hållbar omställning och tillväxt

CAR

För att möjliggöra e-mobilitet

Cirkulära Skåne

För att utveckla cirkulära produkter och tjänster

ScanDelivery

För ökad kunskap om framtidens transportsystem

Produktionslyftet

För en stärkt förändringsförmåga

Big Science Sweden

För ökade möjligheter för svenska företag att bli leverantörer till Europas forskningsanläggningar

Hållbar export

Stärk ditt företags position