Omställningslyftet

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen?

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Läs mer om Omställningslyftet

Hållbar export

Är ni i startgroparna för att ta ert företag och varumärke ut i världen? Och funderar ni på hur hållbarhet kan bli en integrerad del av er affärsmodell? Då är projektet Hållbar export något för er. I Hållbar export erbjuder vi er: 

  • Företagsspecifika stödinsatser för att höja kunskap och utvecklingsförmåga inom hållbarhet och export.
  • Webbinarier och workshoppar.
  • Ett skräddarsytt innehåll där företagets position, behov och strategi tar en stor plats. Allt för att stärka just ert företags exportförmåga och möjligheter att stärka er konkurrenskraft.

Läs mer om hållbar export

Praktiskt verktyg för hållbarhetsdriven affärsmodellsinnovation

Ett stöd och en metodik för utveckling av hållbarhetsdrivna affärsmodeller.

Syftet med projektet är att:

  • Skapa ett systematiskt tillvägagångssätt för hur SME företag kan utveckla mer hållbarhetsdrivna affärsmodeller och implementera dem i organisationen
  • Skapa ett digitalt verktyg som är tillgängligt för alla. Utgångspunkten är verktyget ’Mind the Gap’ som redan nu används för att hjälpa företag att arbeta med kompetensförsörjning på ett strategiskt och strukturerat sätt.

Läs mer om projektet

Spira

För en hållbar omställning och tillväxt

Projektet Spira Skåne riktar sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne. Som deltagare erbjuds du olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt, som en följd av Covid-19. Tillsammans hittar vi en väg framåt mot konkurrenskraft och slagkraftiga nya erbjudanden som skapar tillväxt och möjlighet till nya arbetstillfällen. Spira pågår till och med 30/6-2022

Projektledare: Camilla Dahlin, 

Huvudfinansiärer: Region Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Medfinansiärer: Helsingborgs Stad, Kristianstads kommun, Lunds kommun, AWA, Sparbanken Skåne och KPMG. Utöver detta stöttas projektet av Almi i  styrgruppen

Big Science Sweden

För ökade möjligheter för svenska företag att bli leverantörer till Europas forskningsanläggningar

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska högteknologiska leverantörer och Big Science-världen. Projektet verkar för att svenska företag ska öka sina möjligheter att göra affärer med stora forskningsanläggningar som ESS, MAX IV och Cern. Det handlar om avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster. Big Science Sweden arbetar utifrån fyra noder runt om  i Sverige, med huvudsäte i Lund. Projektet är långsiktigt och har inget slutdatum.

Läs mer här: www.bigsciencesweden.se

Projektledare: Anna Hall, 

Finansiärer: Vinnova, Vetenskapsrådet

Produktionslyftet

För en stärkt förändringsförmåga

Produktionslyftet erbjuder företag stöd för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Produktionslyftet initierades av Teknikföretagen och IF Metall och har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter.

Läs mer om produktionslyftet