Spira

För en hållbar omställning och tillväxt

Projektet Spira Skåne riktar sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne. Som deltagare erbjuds du olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt, som en följd av Covid-19. Tillsammans hittar vi en väg framåt mot konkurrenskraft och slagkraftiga nya erbjudanden som skapar tillväxt och möjlighet till nya arbetstillfällen. Spira pågår till och med 30/6-2022

Projektledare: Camilla Dahlin,

Huvudfinansiärer: Region Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Medfinansiärer: Helsingborgs Stad, Kristianstads kommun, Lunds kommun, AWA, Sparbanken Skåne och KPMG. Utöver detta stöttas projektet av Almi i  styrgruppen

CAR

För att möjliggöra e-mobilitet

IUC Syd med tio partners från Polen, Tyskland, Danmark och Sverige driver projektet Creating Automotive Renewal (CAR) med fokus på omställningen till eldrivna fordon och dess infrastruktur. CAR bjuder in aktörer som vill delta i diskussioner kring framtida transportsystem och genom olika seminarium och pilotprojekt sprider projektet erfarenheter och information om e-mobilitet. Målet är att utveckla konkurrenskraftiga elfordonsystem. CAR pågår till och med 30/9–2021.

Projektledare: Mats Larsson,

Finansiärer: EU:s South Baltic Interregprogram och European Union

Cirkulära Skåne

För att utveckla cirkulära produkter och tjänster

Cirkulära Skåne är ett projekt finansierat av Region Skåne. Projektet erbjuder affärsutveckling med cirkulär ekonomi och har fokus på utveckling av produkter och tjänster med cirkulära egenskaper. För de sex deltagande kommunerna syftar projektet till att utveckla cirkulära produkter och tjänster som kan handlas upp. För företagen ligger fokuset på att ta fram dessa tjänster och produkter som kommunerna har behov av. Kommunerna som ingår i projektet: Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö. Cirkulära Skåne pågår till och med 31/12-2021

Projektledare: Mats Larsson,

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, deltagande kommuner i projektet

ScanDelivery

För ökad kunskap om framtidens transportsystem

ScandELivery ger kunskaper kring hur vi kan öka mängden transporter med elektriska skåpbilar och lastbilar i ÖKS-regionen. Vi höjer kunskap och väcker intresse genom nätverk och rådgivning. Projektet vänder sig både till företag som är intresserade av att bli pilotanvändare av eldrivna lastfordon, men även till företag som är intresserade av att delta i seminarier. ScandELivery pågår till och med 30/6-2022

Projektledare: Mats Larsson,

Finansiärer: Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerrak, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Produktionslyftet

För en stärkt förändringsförmåga

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även många andra företag som arbetar med liknande principer har deltagit och nya är välkomna. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Programmen drivs enligt vår standardiserade metodik ”Sneda Vågen”, som utvecklats successivt baserat på samlade erfarenheter sedan 2008. Produktionslyftet har inget slutdatum.

Läs mer här: www.produktionslyftet.se

Projektledare: Bengt Gebert,

Finansiärer: Tillväxtverket, Vinnova och deltagande företag

Big Science Sweden

För ökade möjligheter för svenska företag att bli leverantörer till Europas forskningsanläggningar

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska högteknologiska leverantörer och Big Science-världen. Projektet verkar för att svenska företag ska öka sina möjligheter att göra affärer med stora forskningsanläggningar som ESS, MAX IV och Cern. Det handlar om avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster. Big Science Sweden arbetar utifrån fyra noder runt om  i Sverige, med huvudsäte i Lund. Projektet är långsiktigt och har inget slutdatum.

Läs mer här: www.bigsciencesweden.se

Projektledare: Anna Hall,

Finansiärer: Vinnova, Vetenskapsrådet

Hållbar export

Stärk ditt företags position

Hållbar export är ett projekt för dig som vill se över ditt företags hållbara värdekedjor, affärsmodeller och exportmöjligheter. De företag som driver ett aktivt hållbarhetsarbete ökar sina möjligheter att lyckas med framtida exportsatsningar.

I Hållbar export bjuder vi därför in till webbinarier, workshoppar och företagsspecifika stödinsatser för att höja kunskap och utvecklingsförmåga inom båda dessa centrala områden, hållbarhet och export.

Som deltagande företag kommer du att kunna välja inriktning och lägga fokus på de frågor som är strategiskt viktiga för just ditt företag, för framtida exportförmåga och ökad konkurrenskraft.

IUC Syd, Business Sweden och Vati Common Ground arbetar tillsammans i denna satsning. Det gemensamma målet är att öka möjligheterna för skånska företag att exportera på ett hållbart sätt.

Projektledare: Pia Holmberg,

Finansiärer: Region Skåne