Cirkulär utvecklingshubb med fokus på livsmedel

Maten vi äter står idag för en betydande del av klimatbelastningen – och det betyder även att matsystemet är en del av lösningen. Vi behöver identifiera möjligheterna och helt enkelt växla upp förändringstakten på de sätt vi kan.

Därför finns nu projektet cirkulär utvecklingshubb för livsmedel, en kraftsamling mellan 15-tal aktörer där fokus ligger på samarbete i gränslandet mellan företag, akademi och samhälle. Målet är just att utveckla kapacitet och på så sätt skynda på omställningen till ett cirkulärt hållbart livsmedelssystem där inga resurser går till spillo.

IUC Syd projektleder arbetet i den cirkulära utvecklingshubben. I styrgruppen finns representanter från Packbridge, Region Skåne, Krinova och Livsmedelsakademin.

Läs mer om vårt arbete i den cirkulära utvecklingshubben på Livsmedelsakademins webbplats

Big Science Sweden

För ökade möjligheter för svenska företag att bli leverantörer till Europas forskningsanläggningar

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska högteknologiska leverantörer och Big Science-världen. Projektet verkar för att svenska företag ska öka sina möjligheter att göra affärer med stora forskningsanläggningar som ESS, MAX IV och Cern. Det handlar om avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster. Big Science Sweden arbetar utifrån fyra noder runt om  i Sverige, med huvudsäte i Lund. Projektet är långsiktigt och har inget slutdatum.

Läs mer här: www.bigsciencesweden.se

Program Director: Catarina Sahlberg,

Finansiärer: Vinnova, Vetenskapsrådet

Produktionslyftet

För en stärkt förändringsförmåga

Produktionslyftet erbjuder företag stöd för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Produktionslyftet initierades av Teknikföretagen och IF Metall och har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter.

Läs mer om produktionslyftet