Spira

För en hållbar omställning och tillväxt

Projektet Spira Skåne riktar sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne. Som deltagare erbjuds du olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt, som en följd av Covid-19. Tillsammans hittar vi en väg framåt mot konkurrenskraft och slagkraftiga nya erbjudanden som skapar tillväxt och möjlighet till nya arbetstillfällen. Spira pågår till och med 30/6-2022

Projektledare: Kamil zajaczowski,

CAR

För att möjliggöra e-mobilitet

IUC Syd med tio partners från Polen, Tyskland, Danmark och Sverige driver projektet Creating Automotive Renewal (CAR) med fokus på omställningen till eldrivna fordon och dess infrastruktur. CAR bjuder in aktörer som vill delta i diskussioner kring framtida transportsystem och genom olika seminarium och pilotprojekt sprider projektet erfarenheter och information om e-mobilitet. Målet är att utveckla konkurrenskraftiga elfordonsystem. CAR pågår till och med 30/9–2021.

Projektledare: Mats Larsson,

Cirkulära Skåne

För att utveckla cirkulära produkter och tjänster

Cirkulära Skåne är ett projekt finansierat av Region Skåne. Projektet erbjuder affärsutveckling med cirkulär ekonomi och har fokus på utveckling av produkter och tjänster med cirkulära egenskaper. För de sex deltagande kommunerna syftar projektet till att utveckla cirkulära produkter och tjänster som kan handlas upp. För företagen ligger fokuset på att ta fram dessa tjänster och produkter som kommunerna har behov av. Kommunerna som ingår i projektet: Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö. Cirkulära Skåne pågår till och med 31/12-2021

Projektledare: Mats Larsson,

ScanDelivery

För ökad kunskap om framtidens transportsystem

ScandELivery ger kunskaper kring hur vi kan öka mängden transporter med elektriska skåpbilar och lastbilar i ÖKS-regionen. Vi höjer kunskap och väcker intresse genom nätverk och rådgivning. Projektet vänder sig både till företag som är intresserade av att bli pilotanvändare av eldrivna lastfordon, men även till företag som är intresserade av att delta i seminarier. ScandELivery pågår till och med 30/6-2022

Projektledare: Mats Larsson,

Produktionslyftet

För en stärkt förändringsförmåga

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även många andra företag som arbetar med liknande principer har deltagit och nya är välkomna. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Programmen drivs enligt vår standardiserade metodik ”Sneda Vågen”, som utvecklats successivt baserat på samlade erfarenheter sedan 2008. Produktionslyftet har inget slutdatum.

Läs mer här: www.produktionslyftet.se

Projektledare: Bengt Gebert,

Big Science Sweden

För att bli leverantör till Europas forskningsanläggningar

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska leverantörer och Big Science. Projektet verkar för att svenska företag ska knyta kontakter med stora forskningsanläggningar som exempelvis ESS, MAX IV och Cern, och ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster. Arbetet är långsiktigt och utgår från fyra olika kontor över hela Sverige med huvudsäte i Lund. Big Science Sweden har inget slutdatum.

Läs mer här: www.bigsciencesweden.se

Projektledare: Anna Hall,