Vi kan simulera, experimentera & optimera er produktionsmiljö med digitala tvillingar

Vi bygger en digital modell av er nuvarande produktion i syfte att kunna simulera flödet utifrån olika scenarier. Simuleringen kan visa obalanser, flaskhalsar och uppenbara svagheter i ert nuvarande produktionsflöde.

En digital modell (digital tvilling) ger värdefull data inför nästa steg mot full automation. Det kan handla om vilka processer som är mest kritiska, dimensionering, antal och cykeltider för automationsutrustning.

Vid en jämförelse av dagens produktion och den digitala tvillingen med den framtida digitala modellen, får man fram värdefull information för en investeringsplan och ett business case färdigt för genomförande, där mycket redan är verifierat och testat.

Arbetar med simulering

Genom vår testmiljö får ni tillgång till:

 • Programvaror från Siemens för att illustrera de moderna teknologier som krävs för att omsätta en digitaliseringsstrategi inom olika industrier. Dessa möjliggör Digitala Tvillingar för:
  • Produktdesign
  • Virtuell produktion
  • Virtuella produktionens prestanda
  • Hur produktens prestanda tillämpasEn PLM Platform (Product Lifecycle Managemet) ”Teamcenter” för att knyta samman den digitala tråden.
 • En digital utbildningsplattform (Learning Advantage) för respektive teknologi.
 • Siemens breda kompetens inom digitalisering, ”Industri 4.0”.
 • Guidning i hur ert företag kan bygga ”business case” genom att investera i nya teknologier för er digitaliseringstransformation.
 • Siemens investmentbolag NEXT47

Att skapa en digital tvilling

Ett exempel inom Industrins hus simuleringserbjudande är samarbetet med företaget SWEP i deras resa mot att digitalisera sin produktion. Målet har varit att skapa en digital tvilling av en del av deras anläggning i Landskrona. En del av samarbetet bygger på partnerskapet mellan SWEP, Industrins hus och Lunds universitet med finansiering från VINNOVA. Inom ramen för insatsen har det genomförts modellering av ett produktionsflöde, utbildning av simuleringsapplikation, scanning av anläggning samt verifiering av modellen genom simulering mot historisk produktionsdata.

Insatsen har levererat värde till SWEP genom ökad förståelse och kunskap i att använda digitala tvillingar med möjlighet till simulering vilket utgör ett nytt verktyg för processutveckling. Genom den verifierade modellen kan man generera beslutsunderlag för att driva arbetet med processförbättringar och ändringar i produktionen. Genom samarbetet har SWEP byggt upp goda och långsiktiga relationer med systemleverantörer och akademin, något som bland annat resulterat i anställning efter genomfört examensarbete, kopplat till modellering av den digitala tvillingen.

Värden som SWEP identifierat som resultat av insatsen:

 • Digital tvilling som ett effektivt verktyg för kunskap om genomförbarhet
 • Ökad förståelse för hur nya produkter påverkar processen
 • Ökad förståelse för hur ett produktionsflöde påverkas av olika förändringar i processen
 • Flaskhalsanalyser
 • Kapacitet och ledtidsanalyser
 • Maskinutnyttjande och kapacitetsbalansering
 • Förståelse för vilken data som behövs mellan produktionssystem, maskiner och processer
 • Skapande av framtidsscenarios, val och dimensionering av ny utrustning