Erbjudandet – det här kan vi hjälpa er med i Industrins hus

Industrins hus erbjuder och tillgängliggör tester och kunskapshöjande insatser kring digitala teknologier, automation och affärsutveckling. Här kan ert företag göra praktiska tester inom robotisering, additiv tillverkning och simulering. Med hjälp av ett tvärvetenskapligt team går ni från idé till verklighet.

Genom Industrins hus erbjuder IUC Syd:

Siemens Digital Industries Software AB ser mycket positivt på samarbetet med IUC Syds Industrins hus. Industrins hus är det forum som saknas nationellt där regionala företag kan mötas och öppet diskutera sina verksamhetsbehov och utmaningar med en aktör som oss som utvecklar lösningar i syfte att stötta företagens digitala transformation. Med målsättningarna för Industrins hus, att få företag i regionen, oavsett storlek, inhämta de insikter som erfordras för att snabbare omsätta vad som krävs inom respektive bolag för en digital transformation - ser vi oss på Siemens spela en viktig roll i det arbetet framgent.
Siemens Digital Industries Software AB