SPIK

Utbildning i Heidenhain programmering

Utbildning i Gibbscam för svarv

Utbildningar i Microsoft 365

Strategisk kompetensförsörjning livsmedel

Utbildning i Ledarskap

Utbildningar i Microsoft 365

Coskill

Utbildning i Form- och lägestoleranser

Utbildning för operatörer/ställare inom formsprutning

Ramavtal – Konsulttjänster Program innovationsledning

Företagsanpassad utbildning i Teams inkl fördjupningsdel

Företagsanpassad utbildning i tandteknisk tillverkning

Företagsanpassad Utbildning i Affärsmannaskap inkl förhandlingsteknik

Företagsanpassad utbildning i Svetskompetens

Ramavtal i affärssystem Monitor

Ramavtal i system Siemens Plant Simulation

Företagsanpassad utbildning i Solid Works CAD

Företagsanpassad utbildning i Prosmart

Utbildning i PC-DMIS mätmaskin grund

Kalkylering för inköpare

Utbildning i affärssystem Pyramid

Utbildning i GibbsCAM svarv, grundkurs + MTM-forts

Vidareutbildning i märk- och spårbarhetssystem

Ramavtal – Utbildning i Microsoft 365

Industriteknik BAS – Valideringstjänster

Cyber/mailsäkerhetsprogram

Utbildning i verktygsanpassad plastkonstruktion

Pressäkerhetsutbildning Industri

Utbildning i CAD Inventor och Autodesk

Ramavtal – UGL-utbildningar

Ledningsutbildning i Digitalisering

Konsult – Utbildning – Certifierad ekonomisk arkitekt

Utbildning i Autodeskprodukter inom CAD/CAM för industriändamål

Inbjudan till offertgivning – Utbildning i robotprogrammering BLM E-Turn

Utbildning i Affärssystem Jeeves, applikationsområdena Tillverkning och Servicehantering

Utbildning i Svets/teoretisk certifiering

Utbildning i Ritningsläsning Industri

Utbildning i Solid Workprogram CAD/CAM för industriändamål

Utbildning i Solid Works CAD/CAM-relaterade programfunktioner för industriändamål

Utbildning i Marknadsföring på LinkedIn för företag

Utbildning i Säljteknik B2B inkl kundbemötande/kundvård

Utbildning i MasterCAM för industriellt ändamål

Utbildning i Hjärt-/lungräddning för vuxna

Utbildning i Travers, Lift/mobila plattformar och Fallskydd

Ledarskapsutbildning

Utbildning i integration av kollaborativ produktionsrobot

Utbildning i Entreprenadjuridik

Projektledarutbildning Generell

Projektledarutbildning  (engelska språket)

SPIRA

Ramavtal – Konsulttjänster inom affärs-, teknik- och organisationsutveckling för tillväxtföretag

Konsulttjänst – Extern utvärderare

Konsulttjänst – Extern utvärderare för projekt SPIRA

Arbetsmarknadskunskap

Extern utvärderare

Konsulttjänst – Mätesbokare

Prao i Skåne

Upphandling – Sökfunktion till hemsida

Cirkulärt Utvecklingscenter i Skåne

Konsulttjänst – Expertrapporter Cirkulärt Utvecklingscenter (senast 2021-12-12)

SBES

Konsulttjänst – Innovationsstöd (senaste dag 2022-07-28)

För mer information gällande våra upphandlingar, kontakta Claes eller Richard.

Kontaktuppgifter

Projektledare, Upphandling

0768-64 99 03

Richard Greyling

Projektledare, Upphandling

Mina styrkor på jobbet är min nyfikenhet och att jag alltid har ordning och reda. Jag har även bra koll på teknik vilket gör mig till den inofficiella ”IT-killen” på jobbet.

Något inte alla vet om mig är att jag är en sydafrikansk irländare som är kvalificerad barista och är dessutom en erfaren cricketspelare!

Kontaktuppgifter

  • 0768-64 99 03