Arbetsmarknadskunskap

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans.

På uppdrag av lokala arbetsgivare, offentliga och privata, besöker vi skolor och pratar med unga om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. Vi för dialog och diskuterar kring bland annat viktiga kompetenser, utbildning, framtidens arbetsmarknad och vägen till ett jobb. Det nära samarbetet med arbetsgivare gör att vi alltid kan ge en uppdaterad bild av kompetensbehoven hos de lokala företagen och har färska exempel direkt från arbetsgivarna.

Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att skapa en större förståelse hos unga, att få dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval. Vi tror att det ökar möjligheterna för en hållbar kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

Arbetsmarknadskunskap på 90 sekunder

Följ Arbetsmarknadskunskap Skåne på LinkedIn 

13 575

Antal elever vi har träffat under läsåret 2022/2023

Många ungdomar har ofta inte möjlighet att komma i kontakt med arbetsmarknaden på grund av olika skäl. Deras bild på vilka yrken som finns och vilken kompetens som krävs är begränsad och referensramarna blir kompisar och föräldrar enligt vår uppfattning. Det är mycket viktigt att vidga referensramarna och det måste göras i tidig ålder. Detta kan förhoppningsvis även ge en studiemotivation om eleven vet syftet med utbildningen.

Är du nyfiken på Arbetsmarknadskunskap och vill veta mer? Kontakta våra kommunikatörer!

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

Max Grym

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

Min styrka på jobbet är att jag finner mig i alla rum och älskar kraften i möten med människor.

En dold talang jag har är att jag brygger magisk öl i skymundan, lite som en bryggarninja!

Kontaktuppgifter

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

0707-73 34 71

Linda Florén

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

Kontaktuppgifter

  • 0707-73 34 71

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

Kevin Thalamcherry

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

Kontaktuppgifter

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

070-2815228

Charles Hallworth

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

Kontaktuppgifter

  • 070-2815228