Kompetensframgången livsmedel

Behovskartläggning för er i livsmedelsindustrin

Har ni en tydlig plan på vilka kompetenser ert företag behöver på tre års sikt? Har ni satt upp prioriterade utvecklingsområden och tänkt igenom vad nästa steg blir? Finns det
utbildningar till era medarbetare som kan skapa rätt förutsättningar för ert företag att
växa?

Projektet Kompetensframgången livsmedel erbjuder små och medelstora företag i
livsmedelsindustrin i Skåne en behovskartläggning för att synliggöra framtida kompetensbehov.

IUC Syd och Livsmedelsakademin driver tillsammans detta projekt där ni deltar i workshoppar och tar fram en tydlig strategi för att nå era mål.

Välkommen att kontakta oss för deltagande och mer information!
Max Grym, IUC Syd, 076 890 90 62,
Amanda Allvin, Livsmedelsakademin, 070 586 32 71,

Öppna PDF med mer information här: Kompetensframgången livsmedel