IUC Kompetens – Kompetenssäkra ditt företag

I en värld med snabba omställningar och ökad globalisering blir konkurrensen om framtidens arbetstagare allt tuffare och medarbetarnas kompetens blir allt viktigare. För att industrin över tid ska vara konkurrenskraftig måste vi tillsammans arbeta med kompetensfrågan.

På IUC Syd tar vi ett helhetsgrepp om denna utmaning, allt från att inspirera ungdomar att se industrin som sin framtida arbetsplats till att utveckla den befintliga arbetskraften. För en välfungerande industri med en hög sysselsättningsgrad behövs ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning, ett arbete som innefattar allt från att tydliggöra framtida behov till att stärka attraktionskraften.

De krav som företagen ställer på sina medarbetare, det vill säga att nya medarbetare måste kunna anpassa sig, lära sig nya saker och trivas i nya miljöer - det gäller nu också själva företagen. Om företagen vill ha den typen av medarbetare måste de själva visa att de lever som de lär. Här finns ingen genväg.
Annhild Månsson, IUC Syd

Kontaktuppgifter

IUC Kompetens

0707-73 56 55

Annhild Månsson

IUC Kompetens

Min styrka på jobbet är att se det stora perspektivet på saker och ting. Jag har lätt för att knyta ihop och se sammanhang och är nyfiken på hur allt hänger ihop och fungerar.

Något inte alla vet om mig är att jag har sjungit en hel del opera, men nu är det mest bakverk och trädgårdsarrangemang som gäller!

Kontaktuppgifter

  • 0707-73 56 55