Öresund Match

För att utveckla ett närmare samarbete mellan näringsliv och forskning

Öresund Match riktar sig till små- och medelstora företag, och syftar till att ge de deltagande företagen ökade kunskaper i innovationsarbete. Projektet arbetar praktiskt och proaktivt med att identifiera och tillgodose företagens behov för kunskapsstöd i innovation. Fokuset ligger även på att utveckla ett tätare samarbete mellan kunskapsinstitutioner och klusterinitiativ i regionen, till exempel forskningsinstitutet RISE och Lunds universitet. Öresund Match pågår till och med 30/9-2022.

Projektledare: Camilla Dahlin, 

Finansiärer: Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerrak, Europeiska regionala utvecklingsfonden