Praktiskt verktyg för hållbarhetsdriven affärsmodellsinnovation

Ett stöd och en metodik för utveckling av hållbarhetsdrivna affärsmodeller.

Projektets syfte är att skapa ett systematiskt tillvägagångssätt för hur små och medelstora företag kan utveckla mer hållbarhetsdrivna affärsmodeller och implementera dem i organisationen. I projektet tar vi fram ett digitalt verktyg som är tillgängligt för alla. Utgångspunkten är verktyget ’Mind the Gap’ som redan nu används för att hjälpa företag att arbeta med kompetensförsörjning på ett strategiskt och strukturerat sätt.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom Region Skåne, Region Halland och Jylland (Danmark). Projektpartners från de tre regionerna ska utveckla metodiken och verktyget genom att ta hjälp av kunskap och forskning från akademin samt erfarenheter från näringslivet och dess stödsystem.

Sjutton företag från regionerna ska under projektets gång medverka i testpiloter för att utvärdera verktyget. Projektet pågår fram till 30 september 2022.

För mer information om projektet och om hur er affärsmodell kan utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv, kontakta projektledare Samir Halimanovic.

Projektledare: Samir Halimanovic, 

Projektpartners: IUC Syd, Business Viborg, IUC Halland, Region Skåne, Aalborg University Business School, Region Halland, VIA University College, Högskolan i Halmstad,

Finansiärer: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak