Svedala kommun – ett gott exempel på hur ett kommunmedlemskap kan utformas

Ett kommunmedlemskap hos IUC Syd kan se olika ut, beroende på vilka frågor som står i fokus i den aktuella kommunen. Svedala kommun ­– som sedan ett par år tillbaka är medlem – har valt att kroka arm med IUC Syd i bl a kompetensförsörjningsfrågan. I planeringen finns en gemensam företagsfrukost på temat. Läs mer om värdet med ett medlemskap enligt Kosovar Gashi, näringslivschef i Svedala kommun. 

Vilket värde ser du för Svedala kommun med ett partnerskap med IUC Syd?

”Det är ett bra sätt att kunna erbjuda nätverk och konkreta insatser till våra företag, men även att göra gemensam sak i frågor som kräver ett mer långsiktigt arbete. För min del tycker jag att det är värdefullt med de kunskaper och erfarenheter ni har genom ert jobb med bland annat tillverkningsindustrin. Ni har den nära dialogen med företagen som vi värdesätter.”

Är det något särskilt i IUC Syds utbud som du uppskattar?

”Kommunanslagstavlan tycker jag är en bra medlemsförmån för oss kommuner. Det hjälper oss att sålla i all information och alla olika aktiviteter som finns tillgängliga. Det är också positivt att den är uppdelad i det som är riktat till företagare och det som främst gäller kommuner.”

Berätta om något som Svedala kommun och IUC Syd har gjort eller ska göra tillsammans!

”Vi har bland annat planer på en gemensam företagsfrukost på temat kompetensförsörjning. IUC Syd har även hjälpt Svedala kommun att designa ett tänkbart ESF-projekt kring att locka fler unga till framtidsbranscher, som går att skala upp när tidpunkten är den rätta.”

Slutligen, finns det något du skulle önska mer av?

”Stärkt samarbete mellan skola och näringslivs med fokus på framtidsbranscher, speciellt tillverkningsindustrin. Men också fler branschträffar för vårt näringsliv med tema tillväxt, hållbarhet och cirkulär ekonomi.”

 

Genom ett partnerskap med IUC Syd skapas gynnsamma förutsättningar för samarbeten och möjlighet för kommunens företag att ta del av utvecklingsinsatser och erbjudanden. Det – i sin tur – bidrar till ökad tillväxt, konkurrenskraft och attraktionskraft. ”Industrin behöver sin kommun, och ett sätt att stötta industrin är att stötta kommunerna. Vi är jätteglada att Svedala kommun valt att vara partner till IUC Syd!” säger Annhild Månsson.

IUC Kompetens

0707-73 56 55

Annhild Månsson

IUC Kompetens

Min styrka på jobbet är att se det stora perspektivet på saker och ting. Jag har lätt för att knyta ihop och se sammanhang och är nyfiken på hur allt hänger ihop och fungerar.

Något inte alla vet om mig är att jag har sjungit en hel del opera, men nu är det mest bakverk och trädgårdsarrangemang som gäller!

Kontaktuppgifter

  • 0707-73 56 55

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla | IUC Medlem | IUC Projekt | Övrigt

Fin publicitet för våra medlemsföretag BRUNS Products och GLF – Genarps Lådfabrik

Både BRUNS Products och Genarps Lådfabrik får stöd av IUC Syd i sin utveckling genom att delta i affärs- och…

16 augusti, 2021 — Lästid 1 min

Alla

Joakim Enquist intervjuas i Kommun & Näringsliv: "Vi får fart på företagens gröna och lönsamma omställning"

På IUC Syds kontor i Malmö är det tomt. Och kontorsplatserna är färre än de 25 medarbetarna. Förklaringen? Det mesta…

2 maj, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Ny order till ESS för framgångsrika Examec

Vårt medlemsföretag Examec i Tomelilla har tagit hem en ny order till ESS. Det handlar om en ovanlig typ av…

23 april, 2024 — Lästid 2 min