Projektet Spira Skåne riktar sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne. Som deltagare erbjuds du olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt, som en följd av Covid-19. Tillsammans hittar en väg framåt mot konkurrenskraft och slagkraftiga nya erbjudanden som skapar tillväxt och möjlighet till nya arbetstillfällen.

Stainless Constructions i Landskrona – Sconab tillhandahåller lösningar inom mekanisk produktion med specialområde rostfritt material. De större kunderna finns inom livsmedel, läkemedel och bilindustri. Plåtslagare, laseroperatörer, slipare, bearbetare och montörer är några av yrkeskategorierna i verkstaden. Sconab har sedan tidigare dragit igång planer på ökad digitalisering. Man jobbar med kunder som ställer höga krav, både på noggrannhet, kvalitet och effektivitet.

”För några år sedan fick vi lite draghjälp att komma igång med diskussioner kring framtida digitalisering. Vi har utvecklats snabbt och nu behöver vi göra en ordentlig kartläggning av våra processer. I Spira får jag hjälp att lyfta blicken, formulera mål och visioner, se på mitt ledarskap och hur jag tänker kring utvecklingen framåt.” Pia Nilsson, VD

Nya krav påskyndar utveckling
I utvecklingsarbetet handlar det bland annat om att förbereda digitalisering genom att se på hur man jobbar idag, vem gör vad, och hur kan ett framtida arbetsflöde se ut, både för tjänstemän och för medarbetare i produktionen. Man kommer att satsa mycket på utbildning, inte minst i verkstaden där medarbetarna är på olika nivåer i erfarenhet och förkunskaper. Förutom kartläggning av processer inför digitalisering är affärsutveckling, ledarskap och hälsa viktiga områden. Hälsa är ett nyckelord i diskussioner kring rekrytering och vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare. I likhet med många företag i samma bransch har Sconab många utmaningar när det gäller rekrytering. Inte minst handlar det om en nödvändig kulturförändring för att attrahera en yngre generation som kommer in med ett nytt tankesätt och som är vana att lösa allt via en dator.

”Vi har kunder som ställer höga krav på noggrannhet och effektivitet, på snabbare
digitalisering. Och den yngre generationen ställer nya krav på oss som arbetsgivare, inte
minst när det gäller teknikutveckling. Det kan kännas tufft med krav men de ger också en kraft att fortsätta att utvecklas som företag.” Pia Nilsson, VD

Bra med bollplank som kan ställa rätt frågor
Susanne Brannebo är Sconabs coach inom Spira-projektet. Hon har haft enskilda möten med Pia Nilsson kring affärsutveckling och ledarskap, och hon kommer också framöver att träffa ett team tjänstemän och där vara ett stöd i arbetet med processkartläggningar.

”I allt utvecklingsarbete är ledarskapet viktigt. Även om jag har ett nätverk är ledarrollen en ganska ensam roll. Det känns därför fantastiskt att ha Susanne som ett bollplank. Hon ställer de rätta frågorna, kan ifrågasätta mig och hjälper mig att driva på arbetet. Susanne understryker vikten av att tydliggöra de strategiska satsningarna framåt för att nå verksamhetens mål och för att hantera mer operativa dilemman som ständigt uppstår i en verksamhet i stor omställning: – Våra samtal är mycket dynamiska.” Pia, VD

Pia utmanar både sig själv och sin verksamhet för att rusta företaget för framtiden, bli än mer konkurrenskraftiga och inte minst vara en attraktiv arbetsgivare. Det är avgörande i en bransch där det kan vara tufft att hitta och rekrytera de bästa resurserna.