S2i2 – Skånsk samverkan för innovativ informationshantering

För en ökad användning av öppna data i Skåne

S2i2 fokuserar på utveckling av en samverkansmodell inom två aktuella delprojektområden;

  • SDK (Säker digital kommunikation), för införande av den nationella tjänsten säker digital kommunikation hos skånska kommuner och Region Skåne,
  • Öppna data, där IUC Syd medverkar för etablering av en regional samverkan kring öppna data.

Målgrupper för projektet är Skånska kommuner och näringsliv:

Näringslivet kommer genom projektet få möjlighet till aktiv dialog med kommunerna, kunna resonera kring nya samarbetsmodeller och processer där kommunal sektor kan stötta dem i användningen av data.

Ett av målen för S2i2-projektet är en ökad publicering och användning av öppna data i Skåne. Tillsammans med kommuner och Region Skåne deltar också klusterorganisationerna IUC Syd och Media Evolution för att höja intresse och kunskap kring öppna data hos Skånes näringsliv.

Om ni är intresserade av att veta mer om projektet, ser behov av effektivare informationsutbyte mellan offentlig verksamhet och ert företag eller helt enkelt vill veta mer kring öppna data, tveka inte att kontakta oss.

Projektägare: Region Skåne

Projektmedverkande IUC-syd: Samir Halimanovic, 

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden