RIGHT

För att kompetenssäkra framtiden

Right syftar till att stärka konkurrenskraften för den regionala ekonomin och öka möjligheterna till stödinsatser som stimulerar innovation och minskar kunskapsgapen. Projektet kommer att undersöka, testa och erbjuda lösningar för hur man utvecklar dynamiska utbildningsinsatser och affärsstöd, anpassade till framtida utmaningar. Deltagande företag får bland annat möjlighet att ta del av nätverk och delta i pilotutbildningar. Right pågår till och med 30/6-2022.

Läs mer här: https://northsearegion.eu/right/

Projektledare: Joakim Enquist, 

Finansiärer: Region Skåne och Tillväxtverket