Kickstart Hållbarhet

Kickstart Hållbarhet erbjuder företag praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet. Kickstart Hållbarhet är en aktivitet inom Omställningslyftet.

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Det handlar om hur vi agerar och producerar, våra affärsmodeller, transporter och material, kommunikation och inte minst anpassning till nya villkor och förhållanden. För det enskilda företaget kan det vara en stor och komplex fråga som är svår att omsätta i praktik och handling.

Upplägg:

Man träffas i en grupp om max 8 företag med två eller fler deltagare per företag. Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen.

  • Träff 1 är heldag i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner. 
  • Träff 2 är individuell per företag med fokus på specifika frågeställningar för respektive företag. 
  • Träff 3 är halvdag i grupp. Förberedelser innan och uppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. Hållbarhetsexperter, erfarna affärsutvecklare och processledare kommer att ge er ny kunskap och vägledning. 
Datum:
Ett deltagande i Kickstart Hållbarhet ger företagen:
  • inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet och klimatanpassning 
  • ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. 
  • påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget. 
  • verktyg för att systematiskt initiera och följa upp hållbarhetsprojekt i den egna verksamheten. 

I Kickstart Hållbarhet kommer ni att möta såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare som kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Kickstart Hållbarhet erbjuder en inspirerande och samtidigt konkret process för att starta framtidssäkringen av er verksamhet.