Digital utbildning: Affärsmodellen som ett praktiskt, begripligt och modernt förändringsverktyg

Digital utbildning

14 September, 21 September, 19 Oktober

Digital utbildning: Affärsmodellen som ett praktiskt, begripligt och modernt förändringsverktyg
Digital utbildning
14 September, 21 September, 19 Oktober

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter som ökad hållbarhet och digitalisering påskyndar vikten av utveckling av företagens befintliga eller nya affärsmodeller. För detta behöver företag både förmåga och verktyg att hantera utvecklingen för att framtidssäkra sin konkurrenskraft.

Genom att identifiera företagets affärsmodell med Business Model Canvas som det centrala förändringsverktyget, blir företagets utvecklingsplan strukturerad, logisk och förståelig för hela organisationen.

Varför skall ditt företag delta?

Steget för att utveckla affären och att fortsätta vara relevant är olika långt. Därför är det viktigt att blicka framåt. Var skall företaget befinna sig i höst och om tre år?

Vi ger dig insikter och verktyg för att samla företagets kreativitet i en konkret plan.

– Ni lär er hur ni analyserar omvärlden, hur ni definierar olika utvecklingssteg och gör prioriteringar för att nå era affärs- och utvecklingsmål. Med andra ord: Ni lär er hur ni kan använda modern affärsutveckling och använda affärsmodellen som verktyg för att utveckla verksamheten.

Läs mer här

Dela via