Upphandlingsprocess och politisk beslutsprocess – hur ser förhållandet ut

Digital träff

08:00 - 09:30

Upphandlingsprocess och politisk beslutsprocess – hur ser förhållandet ut
Digital träff
08:00 - 09:30

Under dagens workshop kommer vi att reda ut sambandet mellan upphandlingsprocessen enligt upphandlingslagarna och nödvändiga politiska beslut.

Ofta behöver man inleda en upphandlingsprocess med hänsyn till olika löptider – annonseringstid, avtalsspärr och eventuell överprövning. Samtidigt finns det en politisk beslutsprocess som behöver hanteras parallellt och som mer eller mindre är avgörande för upphandlingsprocessen och den upphandlande myndighetens möjlighet till inköp.

Hur ser förhållandet ut mellan dessa processer och hur påverkar detta dels den upphandlande myndigheten, dels potentiella leverantörer?
Missa inte tillfället att diskutera dessa frågor tillsammans med Annika Andersson och Hanna Wackå från Advokatfirman Lindahl i Malmö.

Program
• Politiska beslut och upphandlingsprocessen.
• Avbrytande av upphandling med fokus på politiska beslut (eller avsaknad av sådana beslut)
• Laglighetsprövning, överprövning eller både och?
• Vem fattar beslut om att upphandla – och när?

Föreläsare
Annika Andersson
 är advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl i Malmö. Annika är specialiserad inom offentlig upphandling och entreprenadrätt.
Hanna Wackå är biträdande jurist på Lindahls Malmö kontor. Hanna har bred erfarenhet av upphandlingar avseende bland annat byggentreprenader och tekniska konsulttjänster.

Praktisk information
Datum: 19 maj 2021
Tid: 8:00-09:30
Plats: Digital workshop. Länk skickas ut i god tid.
Anmälan och information: Michael Herbing, IUC Syd , 070-673 20 40

Denna workshop vänder sig till medlemmar i IUC Syd. Vill du bli medlem? Kontakta Christine Harde, Läs om medlemskap i IUC Syd här

Dela via