Träff för nätverket Monitor, 10 februari 2022

10 februari, 2022

Träff för nätverket Monitor, 10 februari 2022
10 februari, 2022

Den 10 februari är det dags för Monitors första nätverksträff för 2022. På träffen kan du lyfta behov och utmaningar runt systemet och diskutera frågor med monitorexpertis och med övriga deltagare.

Inför träffen kommer vi att hämta in de frågeställningar ni har och vill diskutera, både vad gäller direkta behov i systemet och faktorer runtom som påverkar användandet av systemet. Det går bra att delta oavsett om man använder sig av G5 eller G4. Nätverksträffen kommer att gästas av en Monitorkonsult som svarar på frågor, ger tips och är med i dialogerna med er som deltagare.

Vi tar i förväg in era frågeställningar och planerar innehållet i träffen tillsammans med konsulten från Monitor. Skicka frågor till och

Varmt välkommen den 10 februari!

Tid: 9 -11
Plats: Teams (kalenderinbjudan skickas via mejl efter att du anmält dig)
Nätverksledare: Christine Harde,

För anmälan och frågor, mejla till Zeynab Kadem,

Dela via