Teknikworkshop: Cirkulärara affärsmodeller för en hållbar produktion

Digitalt

Onsdag 7 december kl. 09.00–12.00

Anmäl här
Teknikworkshop: Cirkulärara affärsmodeller för en hållbar produktion
Digitalt
Onsdag 7 december kl. 09.00–12.00

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet och cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter och därmed bidra till en mer miljömässigt hållbar produktion? Välkommen på Teknikworkshop!

Cirkulära affärsmodeller

Vi alla förstår att vi bör ställa om till en mer klimatneutral produktion. En stor del av världens produkter har designats utifrån logiken produktion–användning–kassation, vilket så småningom tömmer planetens resurser (linjär ekonomi).

En cirkulär ekonomi minimerar avfall, förlänger produktens livslängd, underlättar hållbara och cirkulära strategier (reparation, återanvändning, återtillverkning mm.) samt att underlättar återvinning av det som blivit över. En cirkulär ekonomi bygger långsiktig motståndskraft, ger affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och skapar miljö- och samhällsnytta och därmed bidrar till den globala omställningen.

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/eller fortsätta resa mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter som ger positiva effekter till den gröna omställningen.

Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du får ökad förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi. Du får också ökad kunskap om hur miljö och ekonomi positivt kan gagnas av cirkulär ekonomi.

Praktisk information

Datum och tid: Onsdag 7 december kl. 09.00–12.00
Var: Digitalt. Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 5 december 2022

Dela via