Nätverket för Teamledare, Produktion och Kvalitet & Miljö pratar om elpriserna för industrin

Digital träff

4 februari 2002, kl 9-11

Nätverket för Teamledare, Produktion och Kvalitet & Miljö pratar om elpriserna för industrin
Digital träff
4 februari 2002, kl 9-11

Svensk industri måste ta hänsyn till de instabila elpriserna, i synnerhet när det gäller energiintensiv tillverkning som kan leda till markant höjda kostnader. Under vår nätverksträff diskuterar vi utmaningar och vägar framåt.

Vi berör områden som decentraliserad produktion, energilagring, energieffektivisering och rådande trender på elmarknaden.

Som vanligt är erfarenhetsutbytet en viktig del av träffen – hur ser det ut i ditt företag, vilka frågor vill du lyfta?

Träffen kommer att samköras med nätverken Produktion och Kvalitet & Miljö.

Varmt välkommen den 4 februari!

Program
09.00: Inledning och presentationsrunda
09.15: Diskussion: Har de höga elpriserna resulterat i att ni aktivt jobbar med nya strategier och anpassningar (exempelvis energieffektiviseringsåtgärder)?
09.45: Presentation: Hur påverkar de höga elpriserna svensk industri?
10.15: Diskussion: Hur ser framtiden ut? Kan vi lära oss av varandra?
10.50: Summering och avslut

Marcus Engquist och Kamil Zajaczkowski, båda från IUC Syd, håller i denna träff där vi hoppas på intressanta diskussioner och inspel från deltagande företag.

Praktisk information
Datum: 4 februari 2022
Tid: 9.00- 11.00
Plats: Teams (kalenderinbjudan skickas via mejl efter att du anmält dig)
Nätverksledare: Christine Harde,
Samir Halimanovic

ANMÄL DIG senast 2 februari genom att mejla Zeynab Kadem, . Du når henne också för frågor på telefon 072-262 63 30.

Dela via