Produktionslyftets utbildningar: Förändringsledare och coach

Zoom

5 oktober, 08.00-12.30

Anmäl här
Produktionslyftets utbildningar: Förändringsledare och coach
Zoom
5 oktober, 08.00-12.30

Distansutbildning · Start den 5 oktober 2021

Kursen syftar till att:

  • Ge insikt i Produktionslyftets metodik och de grundläggande principer vi arbetar efter
  • Träna ett coachande och involverande förhållningssätt
  • Belysa likheter och skillnader i coachning på individ- respektive gruppnivå
  • Förmedla teori och en struktur för hur du coachar för att nå resultat över tid
  • Stimulera utbyte med kollegor i samma situation kring erfarenheter och de dilemman/utmaningar du möter i rollen som coach.

Praktisk information

Datum: Start den 5 oktober 2021, avslut den 9 december 2021
Plats: Kursen genomförs som Zoom-möten
Kostnad: 14 500 kronor exklusive moms
Kursbeskrivning och program: Hämta PDF här →
Upplysningar och anmälan: Annika Nilsson, 

Kontakt på IUC Syd

Dela via