KTP-dagen: Kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

Digital träff

7 december, kl 08.30-12.00

KTP-dagen: Kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv
Digital träff
7 december, kl 08.30-12.00

Var med den 7 december och lyssna på företag som utnyttjat möjligheten att ta hjälp av akademiker för att hitta strategier för en hållbar utveckling i företaget.

Bland annat berättar två av våra medlemsföretag, Genarps Lådfabrik och Jape Ventgolv, om sina projekt kring genomlysning av logistiska processer respektive minskad energiförbrukning med ventilerade golv.

Mer information och anmälan till KTP-dagen den 7/12 här.

KTP Energi Sverige är ett nationellt projekt där företag kan ta hjälp av nyutexaminerade akademiker för att utveckla företaget mot effektivare energianvändning och ökad lönsamhet. Högskolorna som examinerat akademikerna får i projekten viktig kunskap för vidare utveckling och forskning. Det handlar alltså om intressant kunskapsöverföring – Knowledge Transfer Partnership, KTP.

Är du intresserad av att utnyttja denna möjlighet i ditt eget företag? Kontakta Mats Åhlander, Projektledare KTP:

Kontakt på IUC Syd: Joakim Enquist,

Dela via