IUC Medlem

Hur leder vi forskning, idéer och kunskap till nya innovationer, värden och affärer?

Digitalt

14 oktober

Anmäl här
Hur leder vi forskning, idéer och kunskap till nya innovationer, värden och affärer?
Digitalt
14 oktober

Välkommen till en seminarieserie i två delar tillsammans med RISE där vi kommer att fördjupa våra kunskaper i innovationsledarens kompetenser och hur innovationsledning kan användas strategiskt för att driva och utveckla innovationsarbetet och förnyelsen i era företag.

En del av seminarierna kommer att bygga på dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. För bästa möjliga genomslag och effekt för ert företag önskar vi gärna att ni är två eller fler från samma företag som deltar. Skicka gärna därför inbjudan vidare till dina kollegor som kan ha nytta av kunskaper inom innovationsledning.

Dela via