Företagen, civilt försvar & försörjningsberedskap – i dag och i morgon

Digitalt

2 maj, kl 15.00-16.00

Anmäl här
Företagen, civilt försvar & försörjningsberedskap – i dag och i morgon
Digitalt
2 maj, kl 15.00-16.00

Vad gör vi, du och ditt företag när krisen kommer?

På förekommen anledning har vi bjudit in Länsstyrelsen till vår kommande Industrifika. När vi träffar företag snappar vi upp frågor om allt ifrån hur det offentliga kommer prioritera vid en allvarlig kris till vad som händer om det uppstår brist på material. Ert företag sitter säkert med egna funderingar.

Marcus Björklund från Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Skåne, kommer att presentera den bedömning av omvärldsläget vi gör som land och som län och slutsatserna som man som enskild verksamhetsutövare i offentlig och privat sektor behöver dra med anledning av den bedömningen.

Hur ser samhället ut idag? Vilken roll har industrin och övrigt näringsliv inom samhällsviktiga funktioner? Och hur står det i relation till det offentliga? Vi kikar också på vad staten vill hitta på framöver inom det civila försvaret och vad som påverkar hur det kommer bli i slutänden.

Varmt välkommen!

IUC Kompetens

0707-73 56 55

Annhild Månsson

IUC Kompetens

Min styrka på jobbet är att se det stora perspektivet på saker och ting. Jag har lätt för att knyta ihop och se sammanhang och är nyfiken på hur allt hänger ihop och fungerar.

Något inte alla vet om mig är att jag har sjungit en hel del opera, men nu är det mest bakverk och trädgårdsarrangemang som gäller!

Kontaktuppgifter

  • 0707-73 56 55

Dela via