Teknikworkshop - Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion

Digital träff

09:00-12:00

Anmäl här
Teknikworkshop - Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion
Digital träff
09:00-12:00

Via Produktion2030 arrangerar IUC en teknikworkshop på distans tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Motiv att anmäla sig
Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:

  • Hög mix av olika produkter och korta serier
  • Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
  • Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
  • Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot
En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide
I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg
Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att följas upp efter workshopen.

Varmt välkomna!

ANMÄL ER HÄR

Dela via